Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

mierzona reforma gminy WIeJskiej" i "Samorząd a prasa fachowa i codzienna". W z e s z. VI (1932)/1 znajdujemy artykuł dr. Wł. Dalbora: "Przed doniosłą reformą samorządu". W z es z y c i e 2 A 3 zastanawia się dr. Wł. Dalbor nad wprowadzeniem reformy ustawy samorządowej w artykule - "Heforma gminy wiejskiej w województwach zachodnich na tle projektu rządowego". W z e s z. 4 poda.je dr. Wł. Dalbor - Zasadnicze uwagi o projektowanym ustroju miejskim. P r z y j a c i e l S z koł y - - dwutygodnik nauczycielstwa polskiego. Zeszyt podwójny XI (1932) 1;2 jest zeszytem pamiątkowym z okazji dziesięciolecia pisma. Kur jer P o z n a ń s k i zamieścił artykuły Hilarego Majkowskiego - "Zapomniani Wielkopolanie - Bolesław Dembińold na giełdzie w Poznaniu" (27. IX. 31.), "Artyści Wielkopolscy - Flamm i Rodin (rzeźbiarze;" (+. X.), "Najstarsze dokumenty bractwa kurkowego w Grodzisku (Włkp.) w. XVII". (11. X.;, " Najstarsze zabytki snycerstwa gotyckiego w Wielkopolsce" (15. XI.) i "Nowe witraże w Ratus.";i poznańskim (22. XI.), Stan. Wa sylewskiego - "Co widział nuncjusz papieski w Poznaniu (11 X.) i "Szczątki zbiorów królewskich (Stanisława Augusta) w Poznaniu (17. I. 1932)", dr. Tadeusza Grabowskiego Mickiewicz w Wielkopo b. ee przed 100 laty (19. X.), .Ir. ii St. -

"Artysta Wielkopolski - Władysław Mott y" (28. X.), Cegielskiej - Pamiątki rodziny Mottych (4. XII.), dr. Tadeusza Grabowskiego - Pamiętnik o Kasprowiczu spisany przez jego żonę (7. XII.) i Marjana Ziółkowskiego Książka Majkowskiego o Franciszku Zygarcie (29. XL).

W Dzienniku Poznańs k i m znajdujemy artykuły Jana Kleczyńskiego - Na dzień uroczystości w Górze [Z okazji uroczystości przeniesienia zwłok Stanisława Przybyszewskiego] (27. IX.), dr. Stefana Podkumorskiego - Rozstrzelanie dwuch burmistrzów w Poznaniu przed 125 laty (19. XL), Marji Wicherkiewiczowej - Wspomnienia o Kallimachu w Poznaniu (28.

XI.) i - Pierwszy dworzec kolejowy w Poznaniu (18. XII). N o wy Kur jer zamieścił artykuł - Przeniesienie zwłok Stanisława l ' rzybyszewskiego do nowego grobowca w Górze (12. IX), anonim "Mosina miastem królewskiem" (4. 111.). Orędownik Wielkopolski zamieścił artykuły Aleksandra Chybińskiego - "Gród Przemysława dziś i jutro - słońce, powietrze i zieleń" (22. XI.) oraz anonim "Wędrówka Bambrów do Poznania" (17. XII.). G a z e t a H a n d l o wazamieściła artykuł prez. Cyryla Ratajskiego - "Poznań na progu nowego okresu gospodarczego" (7.11.).

P o s e n e r T a g e b1 a 11 - E W.

"Woher stammen die Posener

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry