KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

nalnych. Z e s z. 19: Dr. Władysława Dalbora W sprawie projektowanego wzmocnienia nadzoru państwowego nad samorządem i inż. Eugenjusza G laimana - Elektryfikacja województwa wileńskiego i nowogrodzkiego. Z e s z 20: Józefa Grenowskiego - Państwo a samorząd i Piotra Salmonowicza Sieć chłodnicza w Polsce.

Zesz. 21: Stanisława Rudziń skiego - Postępowanie egzekucyjne na majątkach Związków Komunalnych, Marcelego Porowskiego - Nie tędy droga i anonim - Miasta wobec powszechnego spisu ludności w roku bieżącym. Z e s z. 22: Wacława Gajewskiego - Województwo stołeczne, Aleksandra K. Ivanka - Z zagadnień kryzysowych finansów komunalnych w Niemczech i Aleksandra Trzcińskiego - Zasady gospodarki w przedsiębiorstwach komunalnych. Zesz. 23: dr. Józefa Zawadzkiego - Województwo stołeczne czy województwo grodzkie, Jana Strzeleckiego - O właściwe granice nadzoru państwowego nad samorządem, Józefa Grenowskiego - Prawo wybierania oraz wybieralność do rad miejskich i anonim - Ze studjow nad organizacją magistratów. Z e s z. 24: dr. Tadeusza Przeorskiego · - Miasta o własnym statucie w Prusach, dr. Władysława Dalbora - Interesy ludności w związku ze znoszeniem powiatów. Zesz. XII/l: Ksawerego Tokarskiego Ewidencja ludności i wybory

do sejmu, senatu i rady miejskiej, Jana Strzeleckiego - Województwo stołeczne i K. Kohlmana - Rozwój miejskich kom unalnych kas oszczędności w Polsce. Z e s z . 2. poświęcony jest projektowanej ustawie o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. Na zeszyt ten składają się opracowane przez biuro Związku Miast zestawienie ważniejszych postanowień projektu ustawy, dotyczących miast i cały projekt rządowy usta-YA wra< z jego uzasadnieniem. W wstępnym lrfykule z e sz. 3 znajdujemy dokładniejsze dane, zebrane w roku 1931 specjalną ankietą przez Związek Miast Polskich, dotyczące budżetu i zadłużenia miast z 8 tablicami. Dalej czyni Związek Miast Małopolskich uwagi i spostrzeżenia w sprawie małej ustawy samorządowej. Z e s z. i przynosi artykuły Wacława Gajewskiego - O słuszność rozdziału Wpływów z dodatków komunalnych do podatku oH spirytusu, dr. K. Łazarowicza Paląca sprawa (Opieka nad umysłowo chorymi i sprawa uregulowania kosztów ich leczenia) i sprawozdanie Biura Planu Regionalnego Warszawy p. t. "Z zagadnień planu regjonalnego Warszawy" . W i a d o m o ś c i S a m o r z ą d 0w e - Dwutygodnik. Organ samorządów powiatowych i miejskich Ziem Zachodnich. Z e s z . V /2i przynosi dwa artykuły dr.

Władysława Dalbora p. 1.: "Zą

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry