KRONIKA MIASTA POZNANIAszego społeczeństwa. Delegacje te przedłożyły nam jednomyślną rezolucję całej ludności, gotowej walczyć o niepodległość Polski do ostatniej kropli krwi II . Tegoż samego dnia, ale nieco później, zanotował amba.sador, że "naprzekór niezwykle miłemu wrażeniu, jakie wywarł na mnie Poznań", zaniepokoiły go wiadomości o walkach pod Warszawą dnia poprzedniego stoczonych. A zatem z dwóch przyczyn ambasador D'Abernon był za przeniesieniem podstawy operacyjnej do Poznania, gdyby zaszła potrzeba ewakuowania Warszawy: z powodu większy tężyzny ludności tego miasta, tudzież z.e względu na dogodniejsze połączenia z Gdańskiem. Wrażenie korzystne wywarte na niego przez Poznań z daleka, zostało potwierdzone .w całej pełni z, bliska, gdy ambasador na kilka dni zamieszkał w naszem mieście. Utwierdził się wówczas jeszcze bardziej w przekonaniu, że poza Warszawą żadne miasto polskie nie nadawało się na ośrodek polityczny państwa tak bardzo, jak właśnie Poznań

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

We wstępie do swojej książki D'Abernon przytacza zdanie Gibbona o odparciu Saracenów pod Tours przez Karola Marte1a. Gdyby nie ten czyn, "to niewątpliwie, pisze Gibbon, wykładanoby dziś Koran w uczelniach Oxfordu II . Od siebie zaś dodaje D'Abernon: "W słowach niemniej dobitnych mówić należy o wypadkach z 1920 roku" . Bitwa pod Tours stoczona została w r. 732. W roku bieżącym obchodzimy więc jej tysiąc dwusetną rocznicę. A. Woj t k o w ski.

7. Listy Ryszarda Berwińskiegc d o m a t k i z rok u 1848 1). W roku 1848 dwudziesto dziewięcioletni poeta Ryszard Wincenty Berwiński miał poza swoim plonem literackim również

) Listy, które tu podaję pochodzą ze spuścizny rękopiśmiennej po R. W. Berwińskim, będącej w posiadaniu rodziny państwa Mizerskich. J. W. Państwo Mizerscy udzielili mi łaskawie prawa pub1i

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry