ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Gdańska i łatwiej da się zaopatrzyć w zapasy z zagranicy przez Gdańsk, podczas gdy bolszewicy mogliby przerwać bez trudu wszelkie połączenia komunikacyjne pomiędzy Gdańskiem a Krakowem" . Pod dniem 5 sierpnia (str. 65 i IŁ) D'Abernon zapisuje, że rząd, na wypadek ewakuowania Warszawy, brał pod uwagę trzy miasta: Poznań, Częstochowę i Kraków. O Poznaniu pisze co następuje: "Najbardziej do roli ośrodka politycznego nadaje się Poznań, głównie ze strategicznego punktu widzenia, ponieważ posiada on najpewniejsze połączenia komunikacyjne z Gdańskiem. Z dugiej jednak strony bliskie sąsiedztwo z Niemcami przemawia na niekorzyść wyboru tego miasta". Pod dniem 8 sierpnia (str. 73) ambasador pisze o generale Muśnickini i o nie przyjęciu przez niego dowództwa odcinka południowego, o rzekomym zamiarze Wielkopolski zerwania z Warszawą, tudzież o waleczności pułków poznańskich: "Rozchodzą się podejrzane pogłoski, jakoby okręg poznański nosił się z myślą zupełnego zerwania z Warszawą. Poznańczycy uważają się za coś wyższego od reszty Polaków, zarówno pod względem zdolności wojennych, jak i ogólnej tężyzny życiowej. Istotnie, są oni zupełnie odmiennego pokroju. Pułki poznańskie uważane są za najlepsze w całe jarmji. W tej okolicy świata urok Niemiec i armji niemieckiej, trwający do dziś dnia, najmniej wątpliwą jest rzeczą. Wójrfa światowa nie zmniejszyła go ani trochę; niemieckie wyszkolenie wojskowe stało się tu synonimem doskonałości. Dobrą opinją, jaką się cieszą pułki poznańskie, zawdzięczać należy temu, iż są one bardziej niemieckie od reszty wojsk polskich". W czasie decydujących walk pod Warszawą ITAbernon był w Poznaniu. Pod dniem 15 sierpnia, na str. 97 i n. zapisuje co następuj e: "Panuje tu [t. j. w Poznaniu] doskonały nastrój. Nie ulega wątpliwości, że, w razie upadku Warszawy, Poznań stałby się najodpowiedniejszą bazą wszelkich przfekształceń strategicznych. "Odbyły się tu wczoraj przy współudziale tysięcy mieszkańców liczne manifestacje na cześć Francji i Anglji, będące wyrazem wdzięczności miasta Poznania za pomoc okazaną Polsce. Przyjmowaliśmy obaj z Jusserand'em *) delegacje tutej

*) Ambasador francuski w Waszyngtonie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry