ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Mickiewicza dotarła wreszcie i do Bibljoteki Raczyńskich, a to dzięki ks. Michałowi Wituskiemu z Niepruszewa. Egzemplarz, darowany przez niego Bibljotece, jest zachowany doskonale. Jedynie karta pierwsza ("Ballady i Romanse") jest nieco uszkodzona, tak jednakże, iż z tekstu tylko pierwsze litery w trzech wierszach zostały nadwerężone. Papier nie jest tak bardzo "wiotki i nietrwały", jak pisze Semkowicz, gdyż oparł się zwycięsko czasowi. "Egzemplarze" Poezyj II spotyka się stale w stanie podniszczonym" , pisze Semkowicz. Nie dotyczy to egzemplarza Bibljoteki Raczyńskich. Jest on zatem najwartościowszym ze wszystkich znanych egzemplarzy tej edycji, należącej, zdaniem Semkowicza, "do najrzadszych wydań mickiewiczowskich II . Tak to owa zohydzana "Beocja" wielkopolska, ów "rezerwat siedemnastowieczny", jak Zegadłowicz nazwał Poznań, w ciągu 4 lat dwukrotnie ratował finanse wieszcza Adama. Dzielnica nasza wchłonęła w krótkim czasie aż dwa wydania "Poezyj" Mickiewicza, chociaż (a może właśnie dlatego, że) nie były jeszcze zaliczone do obowiązkowej lektury szkolnej ani nie wchodziły w skład kanonu naszej literatury. W Poznaniu też ukazała się po raz pierwszy "Literatura słowiańska II Mickiewicza w czterech tomach, a Edward Raczyński raz po raz posyłał biedującemu wieszczowi po kilkaset talarów tytułem honorarjum za zamówione (a nigdy nie napisane) poezje łub jako wyraz wdzięczności za Pana Tadeusza, z którego sobie Raczyński co dzień po 200 wierszy odczytywał. W Poznaniu też, już w cztery lata po śmierci Mickiewicza, stanął pierwszy jego pomnik na ziemiach polskich. . ,. Tak działa ,na Pozłiań i Wielkopolskę poezja p r a w d z i - W 1 e wielka.

4. O ratuszu poznańskim w "Gabinecie Czytani a".

Wśród cennych druków i rękopisów, w liczbie przeszło 400 tomów, darowanych Bibljotece Raczyńskich przez p. Stanisława

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry