KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Wydanie doszło do skutku. "Jako okaz bibljograficzny, pisze Semkowicz, wydanie to jest prawdziwym wyjątkiem w szeregu wydań mickiewiczowskich. Drukowane w formacie 8-ki, na papierze wiotkim i nietrwałym, w dwóch kolumnach, ściśniętych gwałtem obok siebie, .. .kolumna sięga prawie do samego grzbietu" . W dalszych dwóch "oddziałach" nakładca zmienił format na dogodniejszy, wobec czego Poezje Odyńca, tudzież Korsaka i Chodźki, ukazały się in 4°, ale również w dwóch kolumnach. V tej to zmiany formatu wywodzi Semkowicz bałamuctwa bibliografów, opisujących drugą edycję poznańską Poezyj Mickiewicza. "Notowano mianowicie, pisze Semkowicz, oddział I "Nowego Parnasu", zawierający "Poezje" Mickiewicza, jako edycję w formacie 4-0, wymieniano zaś osobno "Poezje, pięć tomów -w jednym", jako odrębne wydanie. "Przyczyniła się do tego bałamuctwa, czytamy dalej, i ta okoliczność, że tytuł zbiorowy "Nowy Parnas II widział jedynie na okładkach prowizorycznych, danych poszczególnym "Oddziałom" w drukarni a przy oprawianiu egzemplarzy zwykle przez introligatora odrzucanych. To też w katalogach różnych księgozbiorów i bibljotek polskich, przejrzanych przez Semkowicza, w pozycji "Nowy Parnas Polski" brak zwykle "oddziału" I, zawierającego Poezje Mickiewicza, chociaż prawie każda bihłjoteka wskazuje w katalogach swoich "Poezje Adama Mickiewicza, pięć tomów wjednym" z r. 1832. "J est to oczywiście oddział I -szy "N owego P arnasu II , co należałoby sprostować nareszcie' Druga edycja poznańska "Poezyj" Mickiewicza jest przedrukiem pierwszej z r. 1828/29, z dodatkiem ballady p. t. "Uciec/,ka", którą tu po raz pierwszy wydrukowano. Semkowicz dokładnie wydanie to opisuje. Do jego więc książki ciekawych odsyłamy. Rzecz charakterystyczna, że Łukaszewicz, choć był dyrektorem Bibljoteki Raczyńskich, tego właśnie wydania Poezyj Mickiewicza, uskutecznionego z jego wybitnym współudziałem, do zbiorów Bibljoteki nie włączył, chociaż włączył i własnoręcznie sygnaturą opatrzył dwa następne "oddziały" Nowego Parnasu Polskiego. Dopiero po ostatniej wojnie druga edycja poznańska

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry