KRONIKA MIASTA POZNANIAże być tylko albo lazaret, albo legat pod nazwiskiem: "Pomnik Karola Marcinkowskiego", założony ze składek publicznych. Nie wątpię, że gdyby szanowny Maciej uczynił stosowną odezwę do współobywateli, do mieszczan, że ni e tylko najmajętniejsi, ale nadto najubożsi z wdowim swym groszem pośpieszyliby dla przyczynienia się [do] tak wzniosłej i szczytnej pamiątki. Co J o lazaretu, do tego- znacznieby się miasto przyłożyło, bo i tak, ile wiem, rychlej czy później serjo musi pomyśleć o jego założeniu. W każdym razie więc dałoby budynek tak, iż składki musiałyby pokryć wewnętrzne urządzenie i uposażenie. Co do legatu zaś, takowy powinienby dochodzić do wysokości takiej, aby z rocznych procentów można utrzymać przynajmniej jednego prawnika, filologa, teologa, medycynera i wyższego rzemieślnika na uniwersytecie. Rozmów się w tym względzie z Maciejem, a w każdym razie z mej strony ofiaruj połowę wartości dzieła w więzieniu dokonanego"). Chętniebym całe dzieło poświęcił, ale, gdy losy zrządziły, że dziś każdy kęs chleba, każdy łyk wouy kosztem nowego długu pożywam, muszę zachować źrzódło, z któregobym dług ten swego czasu spłacił" 7). Żaden z pomników, na cześć Marcinkowskiego, proponowanych przez Mateckiego, nie został wzniesiony. Istnieją te tylko. które Marcinkowski wzniósł sam sobie, mimo, iż na dwa miesiące przed śmiercią pisał do pana Macieja, że "przejdziem przez ten świat, jak pielgrzymi przez puszczę: wiatr za nami wszelki ślad stóp naszych zasypie II ...

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

3. W setną rocznIcę drugiego poznańskiego wydania P o e z y j Adama Mickiewicza. W roczniku IV (1926) "Kroniki miasta Poznania" ukazał SIę był artykuł podpisanego o nabywcach wydania poznańskie<;) Matecki napisał w więzieniu podręcznik chemji, który miał wydać J. K. Żupański. Podręcznik ten jednakże w druku się nie ukazał. Natomiast w r. 1855 Żupański wydał Mateckiego "Słownictwo chemiczne polskie II w ósemce na 144 stronach. 7) Więziony przez dwa lata Matecki utrzymywać musiał siebie w więzieniu i żonę z pożyczek.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry