KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Zabiegi około "zdecentralizowania wyższej oświaty" nie jest separatyzmem. Zasadniczo zaś należałoby wystrzegać się przenoszenia terminów, zaczerpniętych z najnowszego żargonu politycznego, na zjawiska tak odległe, jak te, o których mówi autor . .

w swej rozpraWIe.

2. Teofil Matecki o Karolu Marcinkowskim. Teofil Matecki 1 ), urodzony w Poznaniu r. 1810 a zmarły tamże w r. 1880, należy do zastępu najbardziej zasłużonych lekarzy i działaczy społecznych Wielkopolski wieku XIX. Wcześnie, po śmierci ojca, o własnych siłach zaczął się przebijać przez gimnazjum i uniwersytet. Podobnie, jak Libelt, starszy od niego o trzy lata, zarabiał na utrzymanie jako guwerner synów Maurycego Szumana a bratanków wybitnego działacza, Pantaleona Szumana. W r. 1831 razem z Libeltem wstąpił do tej samej baterji powstańczej a w 10 lat później ożenił się z siostrą swoich wychowanków, Apolonją Szumanówną, siostrą pani Libeltowej, Marji.

Ukończywszy studja lekarskie na uniwersytecie wrocławskim w r. 1837, osiadł w Poznaniu, stając się niebawem jednym z naj czynniejszych współpiacowników Karola Marcinkowskiego. W r. 1841. za przykładem Libelta, wygłaszał w pałacu Działyńskich wykłady z zakresu chemji, w kilka lat później został przez tegoż Libelta wciągnięty do organizacji powstańczej. Aresztowany w r 1846 przesiedział dwa lata w więzieniu. W r. 1848 organizował szpitale powstańcze, w r. 1857 został lekarzem naczelnym w oddziale chirurgicznym szpitala Sióstr Miłosierdzia a w roku następnym wszedł w skład zarządu poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk, gdzie przez długie lata pełnił obowiązki skarbnika.

') Ob. sylwetkę, skreśloną w "Historji Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu" , Poznań 1928, str. 62-63, gilzie wyliczone są także życiorysy jego, ogłoszone dotąd drukiem, oraz materjały archiwalne.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry