KRONIKA MIASTA POZNANIArego siedział stary, doświadczony lekarz a przyjaciel mego ojca. Kochana matka moja zmusiła Julią do talerza posilnego rosołu.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Dnia następnego sprowadziłem wszelkie ruchomości z Rybaków, składające się głównie w połowie z "Tygodnika literackiego II , a w drugiej z mnóstwa nut. Chcąc opowiadanie moje uczynić zrozumiałem, muszę na tern miejscu przerwać, a cofnąć się wstecz, aby chociaż w niedokładnym szkicu, ale jednak w prawdziwych zarysach, przypomnieć teraźniejszemu pokoleniu życie Atadła, które się dobrze polskiej ojczyźnie zasłużyło. Lecz jak to bywa na bożym świecie, zapominamy wkrótce o tych, którym społeczeństwo winne jest wdzięczność chociażby za spadek moralny, który po zmarłych odebrało w spuściźnie. A przecież Antoni i Julia Wojkowscy, nie byli to tuzinkowi ludzie, bo stali twardo na wyłomie w walce, gdy niemieckie krzyżactwo przypuszczało na Wielkopolskę silny atak, aby zgnieść uczucia szlachetne i zabić polską mowę. Dzisiaj (1880) gdy pod słomiane mi strzechami i na niwach, po nad Wartą, Gopłem i N otecią rozlegają, się przy wschodzie i zachodzie słońca, serdeczne piosnki ludowe na narodową nutę, mało już jest takich śpiewaków, którzy wiedzą, że to Wielkopolska gęślarka, Julia Wojkowska wysnuła je z gorącej duszy, i że te piosnki takie serdeczne i takie gromkie, wciskały w dłoń kosy na sztorc osadzone bohaterom z pod Książa, Miłosławia iSokołowa. Zaledwia niektóry starszy wieśniak wielkopolski, którego śp. Ewaryst Estkowski uczył czytać na książce dziejów napisanych dla ludu polskiego, nie zapomniał wiekowego podania, że:

"Wielki, wielki Krzywousty Narobił z Niemców kapusty, Co narobił, to narobił, Czterdzieści tysięcy pobił.

A to podanie, jak i całe dzieje potęgi narodu polskiego, napisała dla wielkopolskich chłopków , Julia W ojkowska. 1 obowiązku wdzięczności i pogrobowej pamięci, będę SIę starał przypomnieć Wielkopolanom Julią i Antoniego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry