KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Małżeństwo Benaszowie działali w Poznaniu od r. 1386 do 1414. Spekulacje prowadzili osobno, każde dla siebie. Benaszowa docierała do najpoważniejszych rodów i osób Wielkopolski. Zdarzało się, że oboje, nic wiedząc o tem, pożyczali jednej rodzinie n. p. Łodziom" 9 ). Znamy jeszcze jedną Benaszową t. zw. "starą" (antiąua), oraz jej syna Pelchasa 50 ). Z plejady skromniejszych zasługują na wzmiankę: Sabdaj (1386-1405), Jakel, Ostrosz, MarkeI, Abraham i Salomon 51 ).

Około polowy XV w. zjawia się Słoma, arcy-ciekawa postać, awanturnik i rozbójnik fl2), o czem szerzej w rozdziale III-cim. Podobnym do Słomy był Jonasz z Sambora. Obraził on i pobił tyle osób chrześcijańskich i żydowskich tak dotkliwie, że gdy się przyznał do winy został na wniosek żydów w r. 1457 wygnany z miasta i okolicy pod karą śmierci. W rok później zjawił się "rozmyślnie i bezczelnie" jak mówi zapiska, w Poznaniu i schwytany, miał być stracony. Żydzi jednak wyprosili jego ułaskawienie, wygnanie z miasta na 40.000 kroków (wraz z okolicą), było powtórną karą. Gdyby jednak ktoś spotkał go w zakazanym mu okręgu, może go uwięzić lub zabić bezkarnie jako zbrodniarza *?). Ażeby zakończyć tę łitanję nazwisk, przypatrzmy się jeszcze kilku lichwiarkomi Prócz wymienionych już Benaszowej, Jordanowych i J ochny córki Manlina, mamy Cyfrę (Zygfrydę), Bohemę, Krasę, Lamię, Radochnę, Miłosze i żonę Daniela Judytę54). Brak treściwszych zapisek nie pozwala nam wyraźniej określić ich stanowiska i zakresu interesów.

«) Leksz. I. 145, 393, 482, 486, 38, 910, li?,). TeiT. Posn. II. f 147, 177, III. f 29, 36, 42. IV. 39, 63, 73. 80.

5 o ) L e k s z. I. 164, 1939, 2 073. T e r r. P o s. I I I. i. 63.

51) Leksz. L 75, 781, 800, 23, 2i, 2897, 21, 116, 129, 568a, 1269, II.

1928. T e r r. P. I I. 230. I I I. 153, 17 O et c . I I. 91, 105, 233, 3 O 3, 340, I I I. 10, 22, 75. IV. 81/2, Warsch. str. 156 etc.

52) Kaczill. str. 83, 93, 117, 119, 145, 166... Cons. Posn. f. 40 etc.

5S) Kaczill. str. 259, 281.

M) Kaczill. str. 299, Warsch. str. 157, 193, l U, 26i, Leksz. I. 1002, 49, 221, Terr. Posn. II. 215, III. 151, 156, IV. 38 etc.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry