ŻYDZI POZNAŃSCY W XV WIEKU 1379-1502

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

prywatne, rodzinne, lecz na tle swych zajęć, wśród ruchu mIejskiego, rysują się oni dość wyraziście i dokładnie. Na czoło wysuwa się tutaj Aaron, poważny, szeroko znany lichwiarz. Działał on w Poznaniu w latach ok. 1386-1400, otoczony synami Abrahamem, Izaakiem i Izraelem. Pomagał mu też zięć Daniel 40). Wśród klienteli Aarona spotykamy nazwiska Szołdrskich, Łodziów i t. d. 41). W r. 1398, grozi mu Adam z Kowalska wydaleniem z Poznania, lecz sprawę odroczono do przyjazdu 42 ) starosty . Drugim pierwszorzędnym przedstawicielem judei poznańskiej jest Jordan, popularny wśród szlachty. Występuje w czasie 1387-1416 wespół z żoną i synem Abrahamem 43 ). Żona prowadziła interesa na własną rękę przy pomocy syna. - W źródłach figuruje jeszcze jakaś "J ordanowa relicta condam J ordanis judei" w latach 1387 i 1390. Wiemy, że uprawiała lichwę, ale kim był jej mąż, niewiadom0 44 ). Niemniejszą niż poprzedni wziętością cieszył się Muszko Bogacz z synami Abrahamem 1 Łazarzem 45 ). Był lichwiarzem przez około dwadzieścia lat, (1385-1405/6). Nie wiadomo dlaczego dr. Schipper nazywa go lichwiarzem szlacheckim 46 ), przecież inni również tylko wśród szlachty wtedy pożyczali. Do wybitniejszych należał jeszcze Manlin z córką J ochną.

Przez długie lata pobytu w Poznaniu, (1389-1416), zdołał wyrobić sobie szerokie stosunki. Zawierał często spółki z Danielem, Michałem etc, miał też klientów wśród mieszczan"). W latach 1427/8 i 1437 widzimy niejakiego Manlina Rudego.

Bliżej go nie znamy, wiemy tylko, że pożyczał mieszczanom 48 ).

40) Leksz. I. 40, 44,53-4,298,345,384. Warsch. str. 57 etc.

41) Leksz. I. 288, 622. 2030, etc.

42) Leksz. I. 2796.

III) Le k s z . 1. 1895, 1890, 141, 51 - 2 , 155, 1261, T e r r. P. l i. 178, IV 166.

*4) Leksz. I. 152, 810.

45) Leksz. I. 89, 120, 124, 1391, 2827, Terr. Posn. II. 243, etc.

46) Schipper, I. c. str. 107.

47) Leksz. 1. 626, 1384, 2362, 2403, 2445, Warsch. str. 110, 112, 143, Kaczm. str. 72, Terr. Posn. IV. f. i 76, 152.

48) Warsch. str. 165, 171, Kaczm. str. 35.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry