ŻYDZI POZNAŃSCY W XV WIEKU 1379-1502re ", niepodlegająeych prawom miejskim, w akcie pominięto 7). Dr. Schipper sadzi, że gmina żydowska w Poznaniu jest starsza niż kaliska, nie daje jednak żadnych dowodów na potwierdzenie teg0 8 ). Są to tylko domysły, realnych śladów pobytu żydów w Poznaniu w w. XIII nie posiadamy. - Skąd przyszli żydzi do Poznania? Biorąc pod uwagę prześladowania na Zachodzie, należy przyjąć, że znaczny procent immigrował z zagranicy, z Niemiec i Czech. W r. 1309 Zakon krzyżacki zabronił żydom pobytu w swych ziemiach 9 ). Ziemie te, graniczące z Polską zachodnią mogły falę znienawidzonych żydów wyrzucić tylko na Polskę, w kierunku naj słabszego oporu. Do cesarstwa nie mieli żydzi, nauczeni smutnem doświadczeniem, poco iść, raczej pociągali za sobą do Polski swych współwyznawców niemieckich. Z Czech zaś nie trudno było o napływ, bo ułatwiały to znakomicie stosunki polityczne polsko-czeskie na przełomie XIII i XIV w. Obok immigrantów napływali niewątpliwie do Poznania, jako stolicy prowincji, żydzi z okolicznych i dalszych miasteczek i osad, znęceni nadzieją lepszych konjunktur handlowych lub lichwiarskich. N a pochodzenie zachodnie żydów poznańskich wskazują też ich imiona. Imiona te dzielimy na trzy grupy: 1) biblijne, 2) romańskie i germańskie, 3) słowiańskie, nie licząc różnych przezwisk. W XV w. żyje w Poznaniu żydówka Bohema, Imię to, a raczej może przezwisko można doskonale wyprowadzić od łacińskiej nazwy Czech, a oznaczałoby czeszkę, z Czech pochodzącą 10). Z biblijnych, obok innych, mamy jako przykład imię Cyfry czyli Cyffridy (Cypory), z romańskich Wiktora etc. Wśród imion słowiańskich widnieją takie jak Miłosza, Radochna, Ostrosz "), co również dobrze jak z polskiego, mogło powstać · t czeskiego języka.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

') Kod. Wlkp. nr. 32I.

S) Schipper: Studja str. 63.

») Schipper: Studja str. 165.

10) Kaczill. A. R. P. str. 299.

11 ' ) Zródła patrz str. 9 uw. 6, str. 10 uw. 2.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry