KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Sześć zakładów pułków pieszychlO) Księstwa Warszawskiego w sile 1298 ludzi i 70 koni zajmowało Poznań, Swarzędz "), Pyzdry 12) i Środę 1S) od października 1811 r. do lutego 1812 r.

Rekruci wezwani do uzupełnienia armji Księstwa Warszawskiego w sile około 1000 ludzi zajmowali Poznań i okolicę przez marzec 1812 r. Pomocniczy zakład kadr 4 pułków pieszych Księstwa Warszawskiego i4) w liczbie nieznanej zajmował Poznań i okolicę przez marzec 1812 r. Korpus bawarski pod komendą gen. Wrede w sile 30.000 ludzi i 12.000 koni zajmował Poznań, Gniezno, Pyzdry, Wrześnię, Wągrowiec, Rogoźno i Oborniki od 5 do 30 kwietnia 1812 r.

Detaszament kawa1erji i gwardja narodowa w sile 800 ludzi i GOO koni zajmowały Poznań, Pyzdry, Środę i Gniezno od kwietnia 1812 r. "przez następne miesiące ". Ekwipaże cesarskie w sile 3000 koni zajmowały Poznań przez sześć tygodni kwietnia i maja 1812 r. Kadry 1egji nadwiślańskiej w sile 250 ludzi zajmowały Poznań w maju 1812 r. Zakłady 5 i 14 pułku piechoty Księstwa WTarszawskiego w liczbie nieznanej zajmowały Poznań od maja do października 1812 roku.

4 pułk piechoty 1egji nadwiślańskiej w sile 1960 ludzi i 75 koni zajmował Poznań we wrześniu 1812 r. Różne oddziały wojsk francuskich w sile 2.000 ludzi i 382 koni zajmowały Poznań, Murowaną Goś1inę i Rogoźno przez listopad 1812 r. Detaszamenty wojsk francuskich w sile 2000 ludzi i 100 koni zajmowały Poznań, Wrześnię i Słupcę w listopadzie 1812 r. Detaszamenty wojsk francuskich w sile 3132 ludzi i 450 koni zajmowały Poznań, Wrześnię i Słupcę przez grudzień 1812 r. 1 styczeń 1813 r.

10) 1, 2, 3, 14, 15 i 16 p. p.

») 2 p. p.

12) 15 p. p.

") 16 p. p.

U) Zapewne jest to identyczna pozycja z poprzednią.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry