OPIS POZNANIA Z ROKU 1787

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

1822 (podz. 25 prętów pruskich = 8 cm czyli ca. 1: 1.220, wymiar 33X44,5; Arcli. Państw, w Pozn.: Plany nr. 902).

A. - Kościół pąrafjalny i kolegjata Marji Magdaleny.

B. - Kościół jezuitów (dzisiaj t. zw. Fara).

C. - Kościół i klasztor benedyktynek (dawny pałac Górków).

D. - Kaplica karmelitów (3 Św. Hostyj, dziś P. Jezusa) z małym klasztorkicm. E. - Kościół i klasztor katarzynek reguły św. Dominika.

F. - Kościół i klasztor dominikanów.

G. - Klasztor dominikanek.

II. - Kościół i klasztor franciszkanów.

ii. - Kościół i klasztor karmelitanek bosych, zwanych tereskami. .1. - Kościół św. Barbary.

K. - Kościół św. Wtawrzyńca.

L. -. Kościół i kolegjata N. Panny Marji.

M. Kościółek św. Anny.

N. - Kościół i klasztor bernardynek.

Staszewski.

PRZEMARSZE WOJSK PRZEZ POZNAŃ W LATACH 1806-1815.

Na mocy traktatu wiedeńskiego 1815 roku Prusy objęły powtórnie znaczną część Wielkopolski. Czwarty rozbiór Polski znów poćwiartował żywe ciało tak niedługo istniejącego Księstwa Warszawskiego, surogatu państwa niepodległego obiecywanego przez Napoleona. Obejmując w swój zarząd zachodnią Wielkopolskę i tworząc nową '.dzielnicę pod nazwą Wielkiego Księstwa Poznańskiego, pragnęli nowi władcy zapoznać się ze stanem gospodarczym obejmowanego terytorjum. Ponieważ Księstwo Warszawskie stale żyło pod bronią, a liczne przemarsze wojsk swoich i obcych niszczyły kraj, nie dziw, że badano także wynikłe stąd straty. Dlatego też zachował się dość ciekawy dla militarnych dziejów dokument statystyczny. Oto w dziale akt b. Naczelnego Prezydjum, przechowywanych w Archiwum Państwowem w Poznaniu, w fascykule pod tytułem: "Acta betreffend den Vermógens-Zustand der Gutsbesitzer im Gross-Herzogtmr- Posen. Januar 1819", oznaczonym sygnaturą "XV A i" na kartach 131-138 znajduje się ciekawy wykaz zatytułowany: "Tableau der durchmarschirten und in Garnison gestandenen Truppen im Departament Posen wahrend der Zeit vom November 1806 bis inclusive Juni 1815". Wykaz ten sporządzany dość wcześnie na podstawie dokładnych współczesnych wiadomości ma dość dużą wartość jako źródło. Sądzimy przeto, iż tak dla historyka, jak i dla miłośnika przeszłości Poznania będzie ciekawym, tembardziej, iż dotąd jeszcze w literaturze historycznej Poznania podobnego wykazu nie było. Zamieszczone poniżej wiadomości nie wyczerpują całego wykazu, są tu jeno wyciągnięte tylko te pozycje, które dotyczyły Poznania. Zasadniczo trzymaliśmy się tekstu wykazu dzieląc

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry