KRONIKA MIASTA POZNANIAjest tak wysoka, aby miała przenosić wierzchowki kamienic miejskich Cale miasto jest położone w niskiej płaszczyźnie nad rzeką Wartą, zdaje się przeto mieć i z strony wschodniej za rzeką Wartą i z strony zachodniej ciągłe góry, które w rzeczy samej są tylko brzegami równin w okoli'cach Poznania rozlegających się. Strona miasta zachodnia na takiej wsparta górze poczyna miasto i spada coraz niżej, przypierając stroną wschodnią do brzegu rzeki Warty tak nisko, że zbiór wody na łokci 8 bywa już pospolicie w środku rynku, dokąd kanałem przez Butelską ulicę do Warty idącym wychodzi. Garbary , Grobla też inne wyspy najpierwej podlegają powodziom, potem dostaje się do miasta i oblewa płaszczyzny trzech stron miasta, oprócz strony zachodniej, wspinającej się na Podgórze. Fossa wokoło bieży miasta, idzie popod same mury, szerokość jej jest rozmaita, atoli i tę można miarkować z opisu długości mostków na fosach i opisu szerokości bagien, które w samych płyną fosach. Drzew w mieście, na Garbarach i Grobli rodzajnych i nierodzajnych, oprócz kilku szczupłych ogródków, niema żadnych.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

7-mo. - Młyny. Manufaktury. - Młyn na rzece Flizie w samym mieście między murami jest jeden, o kroków 50 od Furtki Zamkowej; należy do miasta. Pod murami dominikańskiemi są młyny, ale te należą do parafji św. Wojciecha. Manufaktury. N a Grobli jest fabryka świeżo założona kartunów , na które przędzę sprowadzają z zagranicy i tu ją w krosnach wyrabiają; tamże jest druga fabryka do drukowania kartunów służąca. Fabryk płóciennych i wełnianych, toż farbierskich, tak na Grobli jak na Garbarach, jest kilka, wszystkie mało znaczące. S-vo. - D r o g i. Ś c i e s z k i. - Wszystkie ulice w mleSCle, tak idące do bram, jak poprzecznie z całym rynkiem, są brukowane. Drogi od czterch bram tak wychodzą: Od Bramy Wrocławskiej idzie dróg publicznych dwie; jedna w prawo przez przedmieście św. Marcina, druga w lewo przez przedmieście Wilda; ta ostatnia prowadzi ku Śląsku, którego granica od Poznania jadąc ku Wrocławiowi jest mil 12, sam zaś Wrocław o mil 20 od Poznania. Od Bramy Wodnej idzie droga publiczna prosto na Groblą, przejeżdżając wprzód wpoprzeg Garbary, które z Groblą łączy most nad odnogą Warty. Z Grobli wciąż, jak jest długa, idzie droga brukowana na miasteczko Łacina, po tamtej stronie brzegu rzeki, w parafji św. Rocha; lecz Groblą mało kto jedzie od czasu, jak most został na Warcie zwalony i dlatego wyjeżdżający z miasta Bramą Wodną zaraz zwracają w lewo, porzucając Groblą na prawo i wzdłuż Garbar jadą do Bramy Chwaliszewskiej, której opis następuje. Od Bramy Wielkiej idzie droga wpoprzek Garbar prosto na miasteczko Chwaliszew , które zGarbarami jest połączone mostem nad rzeką Wartą tędy płynącą. Most od Gar

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry