KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

w y s p y trzy są te: l-sza wyspa Grobla do parafji Poznań należąca; 2-ga wyspa, na której stoi miasteczko Cłiwaliszewo, obok z wyspą Groblą. Obydwie te wyspy, to jest Grobla i Chwaliszew, przytykają do wschodniej strony miasta Poznania, tak że prosto na Chwaliszew wypada Brama Wielka, na Groblą Brama Wodna. Wyspa Chwaliszew należy do parafji św. Mikołaja; 3-cia wyspa Tum, na której stoi kościół katedralny z mieszkaniami kanoników i kościół św. Mikołaja, przedzielona od miasta całą wyspą jak jest na wzdłuż Chwaliszewem, a zatem jest oddzielona od miasta dwiema Warty odnogami. M o s t y. - Mostów w parafji Poznań jest dużych 3, małych 8.

1-szy most duży od miasta na miasteczko Chwalisz ew długi kroków 100, szeroki kroków 10, drewniany na palach, z poręczami, podpływają pod niego drzewa spławne; 2-gi most dąży od miasta na Groblą długi kroków 55, szeroki kroków 10, drewniany na palach, z poręczami, po tej odnodze żadne drzewa nie płyną; 3-ci most duży w końcu Grobli na samej rzece Warcie" murowany, ale ten przed r. 1770 zrujnowany został, na miejscu jego jest przewóz łodzią i promem. Mosty małe są po fossach i 1 przy fossie miasta: 1-szy przy Bramie Wrocławskiej przez fossę, długi wraz z grobelką prowadzącą do bramy kroków 30, szeroki kroków 8; 2-gi od Furtki Zgniłej na fossie, długi kroków 25, szeroki kroków 5; 3-ci przy Bramie Wodnej na fossie, długi kroków 25, szeroki kroków 7; 4-ty przy Bramie Wielkiej na fossie, długi kroków 20, szeroki kroków 8; 5-ty przy Furtce Dominikańskiej na fossie, długi wraz z grobelką kroków 25, szeroki kroków 7; 6-ty naprzeciwko Furtki Dominikańskiej, prowadzący na tamę, długi kroków 30, szeroki kroków 8; 7-my za Furtką Dominikańską przed młynkiem na pogródce, który wraz z grobelką, na której się szerokość bagna (formującego dla rzeczki Flizy przez niego płynącej sadzawkę) opiera, jest długości kroków 60; 8-my most przy Bramie Wronieckiej, długi kroków 30, szeroki kroków 8. - Prócz tych mostów dają się przy bramach widzieć mostki na łańcuchach zwodzone końcem zamknięcia bramy, gdyby tego było potrzeba. T a m y. - Tama naprzeciwko Furtki Dominikańskiej jest jedna przy młynach, stojących pod murami dominikańskiemi, ale ta, równie jak i młyny, należy do parafji św. W.ojciecha. K a n a ł y. - Kanałów w mieście podziemnych jest dużych 4, małych 3, wszystkie murowane. Ze strony miasta wschodniej: 1-szy duży zaczyna się od środka rynku, ciągnie się prosto ulicą Butelską i Wpada do Warty; 2-gi duży zaczyna się od Wronieckiej ulicy, ciągnie się przez środek miasta żydowskiego i wpada pod dominikanami w Wartę; z strony miasta południowej: 3-ci kanał duży z ulicy Świętostanisławowskiej wpada w fosę pod kollegjum; 4-ty duży poczyna się na ulicy poprzecznej po prawej stronie kościoła pojezuickiego i wpada

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry