OPIS POZNANIA Z ROKU 1787szukać trzeba po wzgórkach przejazdów i dlatego, że w miejscach równych droga staje się błotnistą; do Srzody droga podczas pogody twarda, podczas mokradli staje się ociężałą, jako po większej części w gruntach rędzinnych; do Wschowy droga równa, miejscami piaszczysta, miejscami gliniasta, dlatego podczas rozcieczy błotnista.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

5-to. - B a g n a . S a d z a w ki. R z e ki. W y s p y M o s t Y .

Tamy. Kanały. Akwedukty. - Bagna otaczają Poznań z dwóch stion, t. j. północnej ii południowej, leżą w samych fosach koło murów. Strona cala zachodnia jest od nich wolna, jako wyższa kilko łokciami od strony wschodniej i ta jest przyczyna, dla której od strony zachodniej z obydwóch stron miasta ściągają się bagna fosami ku stronie wschodniej do rzeki Warty. Z strony północnej miasta są bagna po obydwóch stronach Bramy Wronieckiej: 1-sze zaczyna się blisko Furtki Zamkowej i kończy się przy Bramie Wronieckiej, długie kroków 235, ściąga się pod most przy Bramie Wronieckiej i łączy się i bagnem, które jest po drugiej stronie Bramy Wronieckiej; 2-gie zaczyna się od Bramy Wronieckiej z prawej strony i ciągnie się aż ku Kurtce Dominikańskiej na młynek, długie kroków 400, szerokie kroków 50. Z strony południowej są bagna po obydwóch stronach Bramy Wrocławskiej: z prawej strony Bramy Wrocławskiej jest bagno mniejsze i dla pochyłości miejsca ścieka znacznie do bagna leżącego po lewej stronie Bramy Wrocławskiej, z tej zaś lewej strony bagno nigdy nie wysycha, lubo popod kollegjum w fosie jest kopany rów dla ścieku; ma długości kroków 140, szerokości kroków 40.

S a d z a w ki. - Sadzawek jest dwie: l-sza za miastem tuż zaraz za Furtką Zamkową, przypierająca bokiem szerokości do murów miasta, długa kroków 150, szeroka kroków 60; 2-ga między murami miasta tuż przy Furtce Zamkowej, ocembrowana, długa kroków 80, szeroka kroków 30, bokiem długości przypiera do murów, w której pośrodek rzeczka wpada.

Rzeki. - Rzek jest dwie: jedna rzeczka, druga rzeka splawna.

Rzeczka Fliza płynie przez dwie wspomniane sadzawki: ma swój bieg z zachodu od wsi Jerzyc, ćwierć mili umyślnie kopanym prowadzona kanałem, wpada pod mur miejski po prawej stronie Furtki Zamkowej, bieży na młyn będący w mieście przy sadzawce, zakrąża w miasto i czyni półkola, którego promień naj dłuższy jest kroków 140, idzie pod klasztor panien na ulicy Wronieckiej i wychodzi pod murem po lewej stronie blisko Bramy Wronieckiej w bagno, które jest w fosie i ciągnie się fosą na młynek za murem przy dominikanach. Rzeka spławna jest Warta w stronie wschodniej miasta, spławia do Szczecina małe statki ze zbożem, drzewo na opał, bale i klepkę. Przypływając do Poznania dzieli się na kilka odnóg, które formują przed wschodnią stroną miasta trzy wielkie wyspy, wokoło wodą otoczone.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry