KRONIKA MIASTA POZNANIApanien katarzynek reguły św. Dominika, stoi po lewej stronie przj samej ulicy Wronieckiej, oddalony od Bramy Wronieckiej na kroków 100. Po prawej zaś stronie ulicy Wronieckiej zaczyna się żydowskie miasto, które uważając od ratusza jest w tyle kamienic wychodzących na rynek i wciąż idzie aż do samych murów miasta, długość jego od ulicy Wronieckiej aż do xx dominikanów, ku stronie miasta wschodniej, wynosi kroków 224. Szerokość od murów miasta, zmierzając ku rynkowi, jest kroków 200. Miasto żydowskie blisko murów miejskich ma murowanych bożnic dużych 2, małych 4. S t r o n a w s c h o d n i a (obróciwszy si ' ,- ku nIej twarzą) ma z rynku pięknie wybudowanych kamienic 16. Przerzynają ją trzy ulice: jedna Wodna w rogu rynku prawym; druga Butelska w srzodku; trzecia Szeroka w rogu rynku lewym. Ulica srzodkowa, to jest Butelska, niema do wyjazdu swej btamy; ulice dwie z rogów rynku idące, to jest Wodna i Szjroka, mają swoje osobne do wyjazdu bramy, do tych więc dwóch ulic z ulicy srzodkowej zjeżdżają poprzeczniemi ulicami, które są w dwóch miejscach między tylne mi kamienicami i łączą się z prawej strony z ulicą Wodną, z lewej z ulicą Szerokąlo) . Ulica Wodna ma Bramę Wodną, ulica Szeroka ma Bramę Wielką; ta więc strona wschodnia ma do wyjazdu bram dwie. Kościołów w tej stronie jest dwa: 1-szy kaplica karmelitów z małym klasztorkiem leży po lewej stronie ulicy Szerokiej, wtyle kamienic poczynających od rynku Szeroką ulicę; dlatego 1 tej kaplicy facjata wychodzi na ulicę Żydowską, należącą do ulic strony północnej, odległa od ulicy Szerokiej kroków 40; 2-gi kościół i klasztor xx dominikanów leży także po lewej stronie ulicy Szerokiej; wtyle kamienic zbliżających się do Bramy Wielkiej, odległy od ulicy Szerokiej kroków 150. Klasztor sam wspiera się na murze otaczającym miasto. Kościół facjatą wychodzi ku miastu żydowskiemu, końcem zaś tak przytyka ' do muru miejskiego, że go tylko ścieszka dzieli. Tuż zaraz jest furtka miejska Bramką Dominikańską zwana, oddalona od Bramy Wielkiej kroków 150; po prawej ręce tej Furtki, niedaleko cd muru miasta, stoi bez kościoła klasztor panien dominikanek; nabożeństwo odprawiają w kościele dominikańskim, naprzeciwko leżącym i drogą tylko od nich przedzielonym.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

S t r o n a z a c h o d n i a (obróciwszy się ku niej twarzą) ma z rynku pięknie wybudowanych kamienic 16. Przerzynają ją trzy ulice, które bardziej są ścieszkami, gdyż żadnej w tej stronie nie mają bramy do wyjazdu. Ulica w prawym rogu rynku prowadzi do Furtki

16) Nazwa zatem ulicy Szerokiej, na określenie ul. Wielkiej (średniowieczna platea Magna), nie powstała, jak dotychczas mniemano, dopiero za rządów pruskich (" Breitestrasse "), ale by ta już znaną i używaną w r. 1787; porówna. Zaleski Zygm.: loco cit., str. 82, poz. 305.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry