KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

R Y n e k jest to kwadrat doskonały, a zatym długość i szerokość jego jest jednakowa; każdy bok ma kroków 180 9 ). Zdobią go nietylko wspaniale ze wszystkich czterech boków od kamienic porządnie utrzymywanych facjaty, nietylko pysznie roku 1784 wyreparowany z wieżą wjsoką ratusz, ale jeszcze zdobią go po czterech rogach rynku wybijające w górę fonianny. Sam ratusz z punktu srzodkowego miasta zbacza i jest posuniony ku kątowi rynku między północą i wschodem.

Cztery strony miasta są w tern położeniu: S t r o n a na p o ł u d n i e ma Bramę Wrocławską 1 Furtkę Zgniłąlo) ; promień tej strony najdłuższy, od Bramy Wrocławskiej aż do brzegu rynku, jest kroków 230. - S t r o n a n a p ó l n o c ma Bramę Wroniecką; promień tej strony najdłuższy , od Bramy Wronieckiej aż do brzegu rynku, jest kroków 300. Te zaś obydwie bramy: Wrocławska i Wroniecką, są przez które linja południowa przebiega i od jednej do drugiej długość się miasta markuje, która wciąż z rynkiem wynosi liczbę kroków wzwyż położoną 710. - S t r o n a na w s c h ó d ma Bramę Wielką, Bramę Wodną i Furtkę Dominikańską; promień tej strony najdłuższy, od Bramy Wielkiej aż do brzegów rynku, jest kroków 200. - S t r o n a na z a c h ó d ma Furtkę Zamkową; promień tej strony najdłuższy, od Furtki Zamkowej aż do brzegu rynku, jest kroków 90. Furtka zaś Zamkowa i Brama Wielka są punkta, między któremi bierze się miasta szerokość, wynosząca wciąż z rynkiem liczbę kroków wzwyż położoną 470. Opis czterech stron miasta: S t r o n a p o ł u d n i o warna z rynku pięknie wybudowanych kamienic 16. Przerzynają ją trzy ulice: jedna Psia, w prawym rogu rynku; druga Wrocławska, w posrzodku; trzecia Świętostanisławska w lewym rogu rynku 11). Sama tylko ulica srzodkowa prosto się ciągnie od Bramy Wrocławskiej; dwie zaś ulice z rogów rynku idące, to jest: Psia i Świętostanisławska, mają między tylnemi kamienicami po dwie ulic poprzecznych, któremi się łączą z ulicą srzodkowa, prowadzącą do Bramy Wrocławskiej, która w całej stronie! południo

9) Wed tug udzielonych mi łaskawie obliczeń. Miejskiego biura pomiarów ma, stiona północna Starego Kynku 140 m, strona wschodnia 113,50 m, strona południowa 140,20 m, strona zachodnia 139 m (cała przestrzeń Rynku wynosi zatem ok. 19 600 m 2 , podczas gdy rynek krakowski obejmuje przestrzeń 40 000 m 2 , a więc jest od poznańskiego' dwa razy większy; porówn. Estreicher Karol: Kraków, przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, Kraków nakł. Tow. Mił. hist. i zab. Krakowa, str. 73). l0) Furtka Zgniła występuje) w innych źródłach zwykle pod nazwą Ciemnej Bramki, czasem jako Śmierdząca, zburzono ją w r. 1871; porówn. Zaleski 7,vgm.: Nazwy ulie w Poznaniu;, Poznań 1926, str. 86.

fi) Porówn. szkic ulicy i Bramy Wrocławskiej, dołączony do mojej rozprawki o dawnym szpitalu i kościółku św. Krzyża w Poznaniu (Kronika m. Poznaniu, IX [19311, str. 316).i Ul. Psia jest dzisiejszą ul. Szkolną, a ul. Święto stanisławska jest ul.

Jezuicką.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry