KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Gdy dnia 30. 6. 1848 tę warstwę przebito (przy 227,5 stopach; woda tak silnie się wzniosła, że dalsze wiercenie stało się zbyteczne. Była to z rzędu trzecia w Poznaniu studnia artezyjska i dawała z wszystkich najwięcej wody, bo 18/» kubicznych stóp na minutę. Jeżeli chodzi o składniki tej "mineralnej wody", to zawierała kwarta (= 36 uncyj) wody: 1,46 grana siarczanu wapna, 1.90 grana węglanu, 3,18 grana chlorku sodu, 1,10 grana, chlorku potasu, 1 gran kwasu krzemionkowego, 0,36 grana związków organicznych, oraz drobne ślady wolnego kwasu krzemionkowego. Koszta budowy tej studni wyniosły 3217 tal. 27 sgr. 3 fen.

- Gdy w r. 1910 zakład dla głuchoniemych przyłączono do miejskich wodociągów i kanalizacji, przykryto studnię artezyjską - a stale płynącą wodę skierowano do kanalizacji.

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE.

Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Akten Repert. Siidpr. Zeit. B II 6b, B 11 Ge, B II 7a.

Prefektura Poznańska: Nr. 208, 209, 437, 438, 443.

Izba Edukacyjna Nr. 48, 50.

Klasztory - Poznań - - Reformaci C 1, C 2.

- Woźniki C 4, C 10 (I. tom).

- Paradyż C 17, C 47.

Miasto Poznań: VIII Fb 31a, XV A 21, XV A 37, XV A 39, XV ClI, XVI A 1, XVI A 2, XVI A 5.

N. P. Z. - Prov. Schul. Kol. III D 13, 111 1) li, III D 2(1.

N. P. Z. - Reg. I. Posen - O. I. I.

Ober- Praes. XXN E II 202.

Archiwum Archidjecezja1ne w Poznaniu.

Akta Klasztorne G 103.

" " Genera1ja (Klasztory).

Archiwum Zarządu Fortecznego w Poznaniu.

Akta I. I. L. Sp. Ansch1age Reformatenfort 1833-1858.

" K. K. 117. Zawady Reformatenk10ster vol. I.

Bib1jografj a dot. klasztoru Reformatów na Sr odce.

Aus dem Posener Lande. Leszno - r. 1910.

Aus dem Ost1ande. Leszno - r. 1916.

Historische Monatsb1atter fur die Provinz Posen r. 1900 1 1915.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry