ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Za czasów klasztornych cała własność zakonników otoczona była murem. Aczkolwiek dziś jeszcze, z wyjątkiem strony zachodniej 1ł1) naokoło zakładu dla głuchoniemych znajduje się mur, to cały pochodzi z nowszych czasów. Bowiem co kilka lat kawał muru się obalił i na jego miejscu stawiano zawsze nowy. - Przez mury te prowadziły dawniej 3 bramy do konwentu: 1. wschodnia od strony Komandorji, została zamurowana podczas budowy fortecy, a zamiast niej wybito w murze (184.3) więcej na zachód furtkę ku ulicy Warszawskiej.

Furtka ta jeszcze istnieje.

2. południowa - dzisiejszy wjazd do zakładu głuchoniemych.

3. główna, znajdowała się naprzeciw wejścia do kościoła, przy ulicy Bydgoskiej, skasowana w r. 1839. Ta brama prowadziła z ulicy wprost do kościoła. Wspomnieć muszę jeszcze o studniach, z których, jak poprzednio czytaliśmy, jedna dawać miała wodę mineralną. W roku 1808 znajdowały się na podwórzu klasztornem 2 studnie. Obie te studnie zasypano w r. 1832 i zamiast nich postawiono pompę, a w r. 1842 drugą. Ponieważ obie pompy bardzo mało wody dawały, w dodatku bardzo cuchnącą, zaczęto w r. 184(5 na podwórzu wiercić studnię artezyjską. Przy wierceniu natrafiono na następujące warstwyl12): do głębokości 105 stóp: glinka, w głębokości 25 stóp: od powierzchni warstwa zwykłych kamieni polnych, w głębokości 105 stóp: piasek, w głębokościl06,5 stóp: glinka, w głębokości 127 stóp: żwir zmieszany z glinką, w głębokości 146 stóp: ciemno-szara glinka, w głębokości 168 stóp: niebieska glinka, w głębokości 176 stóp: glinka zmieszana z piaskiem - z przewagą glinki, w głębokości 197 stóp: czysta glinka, w głębokości 200 stóp: węgiel brunatny, w głębokości 205 stóp: glinka bardzo z piaskiem zmieszana. Po przebiciu tej warstwy glinki wypłynęła woda z rury.

Palej natrafiono w głębokości 212 stóp węgiel brunatny, w głębokości 216 stóp piasek zmieszany z glinką, w głębokości 224 stóp trzecią warstwę węgla brunatnego - grubości 3,5 stopy. Ul) przy ulicy Bydgoskiej rozebrano mur 1929 r.

112) A. P. - Stadt Posen - VIII. F b 31 a.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry