KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Z zabytków posiada kościół św. Kazimierza: rzeźbione antepedjum (Apoteoza św. Kazimierza), 11 olejnych obrazów, ambonę barokową, rzeźby na pilastrach, monstrancję srebrną, pozłacaną, kielich, wykonany w r. 1670 przez cystersa pardyskiego Wojciecha Kozłowskiego (KozIaski, Kozloski)j(,f!) i późno-renesansową srebrną, pozłacaną puszkę do komunikantów. Budynek klasztorny tylko wewnątrz uległ znacznym zmianom. Małe jedno- lub dwu-okienne cele na parterze i piętrze po wybiciu ścian poprzerabiano na wielkie sale i izby mieszkalne. Jego zewnętrzny wygląd zmienił się o tyle, że r. 1831 skasowano wielki balkon (prawdopodobnie na stronie zachodniej się znajdujący) i 1840 zamurowano główne wejście z stroiły zachodniej. Podczas, gdy klasztor za czasów klasztornych pokryty był dachówkami wypukłemi, a z strony podwórza gontami - jest teraz cały pokryty czerwonemi dachówkami płaskiemi. Zaznaczyć jeszcze należy, że budynek klasztorny przybudowano do stojącego już 20 lat kościoła. I zdaje mi się, że plan klasztoru nie został wykonany na miejscu z uwzględnieniem rzutu poziomego kościoła, lecz że był kopją jakiegoś innego klasztoru. Skutkiem tego czworobok gmachu klasztornego nie przylegał w . wszystkich miejscach do ścian klasztornych. Wybrnięto z tej sytuacji, zostawiając pomiędzy wysokiemi murami kościoła a krużgankami klasztoru wąziutkie podwórko (II.50 ni. X 1.75 m.). Podwórze to przerobiono za czasów seminaryjnych na dzisiejszą zakrystję. Co się tyczy innych budynków poklasztornych, to najpierw (1830) rozebrano t. zw. skrzydło boczne. Był to mniejszy budynek, przylegający do południowego muru klasztornego i mieszczący w sobie komory, drwalnie i tranżety. Na, jego miejscu postawiono w latach 1830/37 szkołę dla głuchoniemych. Dziś w domu tern jest biuro, mieszkanie sekretarza i pracownia dla azrewcząt głuchoniemych. 11)[1) A. P. - Klasztory - Paradyż C 47: Catalogus defunctorum fratrum parentum ac familiarum monasterii ord. Cisterciensis. Jego nazwisko figuruje także na murach kościoła wągrowieckiego. (Die iNapfchensteine a. d. Pfarrkirchen zu Kiecko, Łekno, Rogasen u. Wongrowitz - Zeitschr. d liist. Ges. I. rocznik str. 119).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry