KRONIKA MIASTA POZNANIAskiego Wojewódzkiego Związku Komunalnego, i znajduje tam pomieszczenie Wojewódzki Zakład dla Głuchoniemych. Na zakończenie pozwolę sobie, by obraz był kompletny, podać jeszcze chociaż tylko w streszczeniu, losy budynków, gmachów i pomników poreformackich - aż do dnia, dzisiejszego. Z byłych budynków klasztornych obecnie stoi jeszcze kościół i klasztor. Ich wygląd zewnętrzny, mimo kilku renowacyj, swej postaci w niczem nie zmienił. Po wymarciu Reformatów kościół św. Kazimierza został zamknięty. Aczkolwiek miał być przerobiony na klasy i mieszkania dla nauczycieli, i przez 3 lata (1829/1831) robiono różne plany i rysunki, to jednak tego zamiaru dla braku pieniędzy nie wykonano. Na propozycję arcybiskupa Dunina powołano do seminarjum nauczycielskiego, ponieważ dyrektorem nie został ksiądz, w r, 1834 katechetę. Był nim ks. Józef FengIer z Poznania 100). Teraz dopiero (1834) przystąpiono do odnowienia i wyreparowania kościoła. Nie było jednak w kościele prawie że żadnych sprzętów i aparatów kościelnych, bo wszystko, prócz kilku drobnostek i obrazów, w r. 1828 zabrano do Woźnik. Na usilne starania dyrektora seminarjum nauczycielskiego, Nepilly'ego, przekazano kościołowi św. Kazimierza: Z klasztoru Cystersów z P aradyża 10 1): 2 kielichy i 2 pateny, 1 puszkę do komunikantów, ampułki i kilka szat liturgicznych.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Z klasztoru Benedyktynek 102 ) w Poznaniu: różne szaty liturgiczne, 2 drewniane krzyże, 1 cynowe lawatorjum, 13 lichtarzy cynowych, 1 Missale Romanum, 1 Missale Defunctorum, 1 Psałterz (Kraków 1599), 1 Graduale Romanum (Antwerpja 1549), 2 kancjonały bez karty tytułowej, 1 starą Agendę (Kraków 1605) i inne drobniejsze sprzęty.

ioo) PrzY seminarjum nauczycieIskiem w Poznaniu byli następujący katecheci: Ks. Józef FengIer (1834-1836) ks. Holzmann (1836), ks. Bittner (1837), ks. Maniurka (1837 i 1842-1845), ks. Bernard Bogedain, późniejszy działacz polski na Górnym Śląsku (1837-1840), ks. Kropiwnicki (1840-42), ks. Stan. Nie dźwie dziński (1846), ks. Duliński (1847-19), ks. Rudzicki 1,18j), ks. Stock (1851-56), ks. Wojczynski (1856-66), ks. Letocha (1867), ks. Otton Schroeter (1868-1874). 10<) A. P. - Klasztory - Paradyż - C 17.

102) A. P. - Prov. Schul. Kol. 111. D. 13.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry