KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

się mirem u biskupów poznańskich. Stawiał on bowiem n1etyłko wymownych kaznodziejów katedrze poznańskiej, ale także zdziałał dużo na prowincji. Wielu z Reformatów poznańskich było także profesorami w szkole Reformatów w Pakości ,o), jak Metz, Gniewosz, Sadowski, Czałczyński s7 ). J ak z poprzedniego wynika, biskup Raczyński bardzo przyczynił się do tego, że w r 1804 zostawiono 4 zakonników w Poznaniu. Jego następca, biskup Gorzeński, również wielce zakon ten cenił. W r. 182. f > minister A1tensteiii zezwolił, mimo cytowanego już przezemnie rozkazu gabinetowego z dnia 9. 8. 1816, na urządzenie w każdej djecezji jednego lub dwu klasztorów z kilkoma rezydencjami; A1tensteiii wyraźnie zaznaczył: "co się tyczy wyboru zakonu, to pierwszeństwo daje się Franciszkanom" a wypowiada się przeciwko Reformatom, "zważywszy, że surowość ich instytucji i sposób ich ubioru klimatowi naszemu nie odpowiada" 88 ); w dalszym ciągu swego pisma A1tensteiii stawia do wyboru jedynie Franciszkanów i Bernardynów. Mimo to stara się Gorzeński na konferencji, odbytej w tej sprawie dnia 7 grudnia 1825 roku u namiestnika, by w jego djecezji pozostawiono Dominikanów i Reformatów, proponuje przenieść Franciszkanów poznańskich do Gniezna, a w ich klasztorze ulokować Reformatów. Na rezydencje Reformatów stawia rządowi do wyboru klasztory w Goruczkach, Pakości, Osiecznie i ewtl. w Wschowie. Jednakowoż tak namiestnik, ks. Radziwiłł, jak i naczelny prezes Baumann byli tej propozycji biskupa przeciwni. Nie godzą się oni ani na Dominikanów ani na Reformatów. "Klasztor Reformatów na Śródce dawno już jest zniesiony, budynek klasztorny oddany seminarjum nauczycielskiemu a 3 zupełnie zgrzybiałym, zakonnikom tylko conivendo pobyt w ogrodzeniu, urządzonem za organami dozwolony jest" 89 ). Ponieważ zakonnicy innych klasztorów reformackich wówczas również byli już w podeszłym wieku, a nadziei nie było, by z powodu ostrej reguły

8e) istniała od 1786-1822.

87) Składny: GeschicWe der Reformatenschu1e In Pakosch.

Zeitschr. d. hist, Ges. 1901.

88) A. D. - Akia G. 103.

) A. D. - Akia G. 103.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry