ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

wymarcie" S3). Pismem z dnia 6 kwietnia 1828 r. minister zgadza się na przekazanie kościoła poreformackiego seminarium nauczycielskiemu. W następstwie takiego zarządzenia, przyjechał do Poznania dnia 12 września 1828 r. gwardjan Reformatów X. Chrzeliński z Woźnik po inwentarz koście]n\-, kuchenny, gospodarczy i hibljotekę. Pieczęcie na drzwiach były zerwane, a w lokalu, gdzie znajdowały się sprzęty kuchenne, była wybita szyba i okiennica otwarta. Stwierdzono brak niektórych drobniejszych sprzętów. Książki leżały porozrzucane w największym nieporządku na śmieciach. Gwardjan wziął wszystko co znalazł na miejscu - i zapewne zabrał to do Woźnik.

Byłoby to wszystko, co znalazłem w cytowanych aktach o dziejach i losach ostatnich Reformatów lina Śródce. Jeżeli zachodzą pewne luki, to pochodzi to stąd, że część akt prow. kolegjum szkolnego dotyczących Reformatów, w r. 1841 sprzedano na makulaturę84), a część znajdywać się mogła pomiędzy aktami, jakie w prow. kol. szkolne m skradł pewien woźny. Akt tych nie było już wówczas, kiedy zakładano instytut dla głuchoniemych (1831/32 r.). Co się tyczy bibljoteki, to wcielono ją do bibljoteki klasztoru woznickiego. A gdy klasztor w Woźnikach kasowano, to z jego bibljoteki 8 naj cenniejszych dzieł przekazano bibljotece uniwersytetu berlińskiego, część książek dostało gimnazjum Marji Magdaleny w Poznaniu a resztę ks. arcybiskup Dunin przekazał w r. 1838 bibljotece dekanackiej w Kościanie. Ale już przedtem najcenniejsze książki weszły w skład bibljoteki Raczyńskich. W r. 1834 liczyła bibljoteka woźnicka 1277 tomów, i Wernicke w protokóle zaznacza: "Die Bibliothek ist von dem Bibliothekar des Grafen Dzialyński und Raczyński sehr gepliindert worden *5). Taki był koniec zgromadzenia Reformatów na Śródce, które miało tam swą siedzibę przez lat 170. Zakon ten zawsze cieszył

83) A. P. - Prov. Schul. Kol. III. D. 13.

84) A. P. Klasztory - Poznań -- Ref. C 1.1 85) A. P. - Klasztory - W oźniki C 4., C 10. 1.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry