ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRODCEmatów. Po śmierci ostatniego Reformata należały SIę bowiem jeszcze "zasługi ludziom służącym jakoto 77 ): Meszyńskiemu za Y2 roku 36 zł., Kośnickiej, kucharce 36 zł.; Kaźmierzowi Michoszkiemu 29 zł., Walentemu Choynackiemu 36 zł., Jędrzej - forna1ikowi 54 zł., razem 175 zł." Jak tę sprawę załatwiono, z akt nie wynika, Po śmierci K1ebsade1a, ostatniego w poznańskim klasztorze lleformatów zakonnika, Reformaci nie mogli dać następcy (kapelana seminaryjnego), bo klasztory znajdujące się na prowincji również wymierały. Już w r. 1822 w obwodzie regencji poznańskiej na ogólną liczbę 262 zakonników i zakonnic było tylko 20 Reformatów, a mianowicie: w Goruczkach, pow. krobski 6, w Poznaniu 4, w Szamotułach 3, wWoźnikach 7. N aj1iczniejszymi byli wówczas jeszcze Cystersi (62) i Bernar dyni (38) 78). Wobec tego, że Reformaci już żadnego zakonnika do Poznania oddać nie mogli, ks. Wo1icki, administrator djecezji, polecił pieczę nad kościołem i inwentarzem ks. Niebijewskiemu z Poznania. Kazał mu wprowadzić się do b. mieszkania Reformatów w kościeie św. Kazimierza, i odprawiać nabożeństwa dla seminarzystów, ponieważ już podczas choroby K1ebsade1a miewał nabożeństwa dla seminarzystów. Mieszkanie po zakonnikach jednak tak bardzo już zniszczone było, że ks. Niebijewski prędzej wprowadzić się nie chciał, dopóki nie zostanie wyrestaurowane. Ale na reparację rząd pruski pieniędzy nie dał, bo kościół, w którym to mieszkanie się mieściło, nie był jego własnością. N atomiast prowincjonalne ko1egjum szkolne wyraziło swe zdziwienie 7e ), że władza duchowna złożonego z urzędu x. Niebijewskiego, znanego powszechnie z opilstwa, wyznaczyłatylko KlebsadeI i K1ążyński. Obaj zmarli w r. 1827. Ostatni zmarł KlebsadeI na puchlinę dnia 12 września. (A P. - Klasztory Poznań - Ref C 2 i A. P. - Stadt Posen XV A 21). ") A. P. - Klasztory - Poznań - Ref C 2.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

78) A. P. - N. P. Z. Reg. I. Posen O. I. 1.

79) A. P. - N. P. Z. Prov. Schul. Kol. III D 13.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry