KRONIKA MIASTA POZNANIAoczy - 18 flor.; "2 postronki, 1 lejce, 2 naszyjniki i 2 uzdy z że1aznemi wędzidłami - 10 flor.; 1 stara, żelazem okuta bryczka wartości 30 flor.; 1 zupełnie stary, blachą obity wóz, nie do użytku. Z s p r z ę t ó w koś c i e 1 n y c h podaję tylko najwazn1ejSze.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Najcenniejszą była pozłacana monstrancja z srebra, ważąca 4 łuty, próby 11, wartości 204 zł. Dalej 2 srebrne kielichy i jeden miedziany, cały pozłacany z pateną, razem wartości 162 z1. Szaty liturgiczne wszystkie już były bardzo zużyte. Wartość sprzętów kościelnych, szat, obrusów, etc. oceniono na 1721 zł., -?%' gr. Podczas wizytacji kościoła przez mansjonarza, ks. Stroińskiego z kościoła św. Marji Magdaleny i dziekana poznańskiego ks. MusieIskiego dnia 23 sierpnia 1826 stwierdzono, że wszystkie spisane przedmioty, prócz kilku drobnostek (łyżki, ręczniki itp.), które się zużyły w międzyczasie, były na miejscu. Kilka dni po śmierci ostatniego Reformata 78 ) (12.9. 1827} prowincjał Reformatów X. Chrze1iński i ks. MusieIski stwierdzili inwentarz pozostały, kazali wszystko złożyć w jednej izbie, zamknęli ją na klucz i drzwi opieczętowali. Oba konie przesłał X. Chrze1iński X. MusieIskiemu. Ale ten nie przyjął ich, lecz zaproponował je sprzedać i z uzyskanych w ten sposób pie niędzy opłacić ludzi, którzy jeszcze mieli pretensje do O O. Refor

76) Ilu Reformatów po kasacji klasztoru w r. 1804 naprawdę pi'zy kościele przebywało, nie jest mi wiadome, ponieważ brak spisów od 1807-1815 r. N atomiast od 1815 r. stale byli przy kościele Reformatów w Poznaniu: I. Ks. Pacificus Czałbowski, gwardjan, ur. 1756 w Suchej na Pomorzu. Wstąpił do zakonu 5. 7. 1776. 2. Ks. Jan Kanty KlebsadeI, ur. 1757 w Bambergu frankońskim, wstąpił do Zcakonu 1776 r. w Osiecznie. W r. 1817 był kapelanem u Sab10wskiego w JarosIawicach pod Środą. 3. Ks Piotr K1ążyński ur. 1751 w Raszkowie, woj. kaliskie, wstąpił do zakonu 1771 w Osiecznie. 4. brat Bonawentura Cymerman, ur. 1760 w Nieszawie na Kujawach, wstąpił do zakonu w r. 1779 w Szczawinie. W r. 1825 gwardjan Czałbowski został dla choroby wzięty do konwentu woźnickiego, gdzie niebawem umarł, a brat Cymerman został tamdotąd przeniesiony. W Poznaniu pozostali więc

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry