ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Nad majątkiem klasztornym i nad zakonnikami roztoczono bardzo troskliwy nadzór. Dyrektorowi policji, Czarnowskiemu, poleciła regencja, by stale kontrolował majątek zakonów. W roku 1817 przeprowadzono szczegółowy spis majątku i inwentarza każdego klasztoru w Poznaniu. N a pierwszy ogień szedł zakon 00. Reformatów w Poznaniu dnia 24 września 1817 r. W tym dniu spisał delegat dyrekcji policji, Kottke, w obecności zakonników cały inwentarz klasztorny 7_'). Protokół zawiera na początku ogólny opis budynków, a następnie specyfikację ołtarzy i rzeczy kościelnych, spis mobiljaru, spis inwentarza gospodarskiego, sprzęty domowe i kuchenne, wykaz sprzętów i rzeczy znajdujących się w klasztorze, aparaty 7ł). Według tego protokułu posiadali Reformaci masywny w dobrym stanie znajdujący się kościół, 65 stóp długi i 20 stóp szeroki. - "Przed wejściem do klasztoru znajduje się na postumencie figura P. Marji, wykuta w kamieniu. Przed wejściem do kościoła klasztornego stoi na postumencie z cegieł figura św. Kazimierza, a wokoło niej postacie 4 świętych, z gliny wykonane. Obecni jeszcze 3 księża i 1 braciszek, który zarazem jest kwestarzem, mają w gmachu kościelnym 3 ogrzewalne izby mieszkalne, każda zaopatrzona w 1 okno, kuchnię i sklep oraz ogrzewalny budynek mieszkalny z fachówki, pokryty gontami, dla służby. Pozatem posiadają oni oparkanione podwórze, na którem stoi stajnia i chlew dla świń - z desek i pokryty gontami. Kapitałów lub innych stałych źródeł dochodu zakonnicy tego klasztoru nie posiadają; żyją jedynie z jałmużny. Dla Bibljoteki nie ma osobnej ubikacji, a spisane książki leżą rozrzucone ". Bibljoteka klasztorna zawierała wówczas 552 tomów wł. rękopisów '*). Co się tyczy ołtarzy i rzeczy kościelnych, to protokół wymienia:klasztorów, i Meyer: Die Sakularisation der Klósler 1m Reg. Bez. Bromberg - Zeitschr. d. hist. Ges. 1900.

n) A. P. - Klasztory - Poznań - Ref C. I. 74) A. P. - Klasztory - Poznań - Ref C. 2.

n) kaznodziejskich łae. i polskich 190, kościelnych 13, prawn1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry