KRONIKA MIASTA POZNANIAmISJI Rządzącej, 48) że mimo najlepszej chęci nie jest w stanie dopełnić opróżnienia klasztoru, aż dopiero po skończonej wojnie, bo dom seminaryjny "tak dobrze jest położony, tak dokładnie urządzony, iż on jeden szczególniej u nie łatwo mogących być ukontentowanemi urzędników francuskich zupełną znajduje aprobację ") . Niebawem przyrzeczenie to się spełniło. Już 29 lipca 1807 r. Izba Administracji Publicznej donieść może, że wskutek zawartego pokoju 48) seminarjum zostanie opróżnione do 1 sierpnia, dodając, że "mniemali, iż reparacje fundusz lazaretowy obciążać będą. Opróżnienie to faktycznie po 1 sierpnia nastąpiło, reparacja zrujnowanego seminarjum została przedsięwzięta, seminarzyści gromadzić się zaczęli i szkoła miała się rozpocząć, gdy odrazu generał Dąbrowski seminarjum nauczycielskie lub seminarjum djecezalne na lazaret wojskowy zażądał. Mimo zabiegów Izby Edukacyjnej i Izby Administracji Publicznej depo pozn. o zwolnienie tych seminarjów od lazaretu - "tern bardziej, że w Poznaniu są 2 znaczne lazarety u św. Józefa i Bożego Ciała, które potrzebie Jen. Dąbrowskiego dokładnie mogą odpowiadać, 48) mimo zarządzenia Komisji Rządzącej: "Dom Seminarjum Nauczycielów w Poznaniu jako też wszelkie miejsca w których się lekcje publiczne dają, aby na inny cel obrócone nie były, i one od lazaretów, magazynów jak kwaterunku za wolne ogłaszamy" 40) mimo to ulokowano lazaret w seminarjum nauczyciel skiem. W obszernym memorjale o przykrem położeniu, w jakiem znalazło się seminarjum nauczycielskie, tak żali się J eziorowski Izbie Edukacyjnej (13. 9. 07): ,,- p. jenerałowi Dąbrowskiemu podobało się zabraniem seminarji na lazaret stały przerwać znowu rozpoczynające się czynności nasze, powodując się jedynie tym sentymentem: że lepiej jest 300 już rozumnych i mądrych ludzi przy życiu utrzymać, aniżeli 25 głupich dopiero na mądrych wystawić! ... Tak Seminarja miała być wzorem ni e tylko nauczania ale i wychowania tak ucznia jako i nauczyciela, co by podobno obfite źró

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

46) t. j. ministerstwu, ") A. P. - Izba Ed. 50.. 48) w Tylży.

*») A. P. - Izba Ed. 50.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry