ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Zakonnicy, zorjentowawszy się szybko w nowej sytuacji politycznej, i "porobiwszy znajomości z mężami przybyłymi z Warszawy" , wszelkiemi sposobami starali się dostać klasztor z powrotem. Pierwszym icb krokiem były starania u Izby Edukacyjnej o nieprzyjęcie J cziorowskiego do służby polskiej. Niech Jeziorowski sam mówi: 43 ) "Za zbliżeniem się wojny i zmianie rzeczy narodowych wybuchła owa nieznacznie tlejąca iskierka w żywy płomień nienawiści i skrytego prześladowania. Z pospólstwem mówili tylko o odbiorze klasztoru, o wypędzeniu nas z niego itd. Co większa, wciągnęli się nawet w podejrzenie dopuszczenia się za teraźniejszego rozruchu względem mej osoby rzeczy zasługujących na kryminalne inkwizycje". Ciosem dla Reformatów było zatwierdzenie wskutek gorącego polecenia prefekta przez Izbę Edukacyjną dnia 15 maja 1807 Jeziorowskiego w urzędzie. Ponieważ ku połowie r. 1807 wojsko niektóre szpitale już opróżniło, prosi dnia 3 czerwca 1807 r. J eziorowski 44 ) Izbę Edukacyjną, by chociaż u "Najjaśniejszego Pana II starała się o odzyskanie domu szkolnego. Z całego personelu i uczniów,5) jedynie on i nauczyciel seminaryjny Gruszczyński w dwuch izbach "z niewygodą i niebezpieczeństwem zdrowia" pozostali. "Ogród seminaryjny, na który przez lat 3 nie mało włożyłem (t. j. J eziorowski), stoi teraz dla każdego otwarty i zniszczenie jego z każdym dniem się powiększali. Starania Izby Edukacyjnej nie odniosły żądanego skutku. Dnia 30 czerwca 1807 Izba Administracji Publicznej departamentu poznańskiego donosi Ko

Cmentarz francuski i cmentarz 3 parafij za murami Reformatów znikły zapewne, gdy kolo r. 1836 zniesiono górę i wybudowano na tern miejscu redutę. - Materjal dot. tych cmentarzy zebrałem z następujących źródeł: Arch. Państw. - Stadt Po sen: XVI A 1, XVI A. 2, XVI A. 5.

Arch. Państw. - Pief. 209, 437, 438.

Zebschr. d. hist. Ges. 1911.

4S) A. P. Izba Ed. 48. - List J eziorowskiego - z d. 19. 7. 1807 do Izby Ed.

") A. P. - Tzba Edukacyjna 50._ 4r» W r. 1807 większa część seminarzystów poszła do wojska, a reszta do rodziców.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry