KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

kilka razy już go splanowano i jego poziom zniżono, bardzo pagórkowaty. W r. 1804, kiedy seminarjum wzięło go w posiadanie, tak na podwórzu jak i w obszernym ogrodzie pełno było dołów i pagórków. Woda, spływająca z góry Kawalerskiej, znajdującej .się na wschód od murów klasztornych (gdzie stoi reduta), gliniasty teren tak grzęskim czyniła, że niemożliwe było podczas słoty chodzenie po podwórzu. I dyrektorzy seminarjum często donoszą swej władzy o wypadkach zwichnięcia nogi przez seminarzystów. Ogród mniejszy, (obecnie śródecka szkoła powszechna na tern miejscu stoi) przeznaczony był na użytek kuchni. N ato miast obszerny ogród północny pełen był starych lip i różnych krzewów. W ogrodzie tym, nad drogą prowadzącą do Zawad, znajdowała się idylliczna murawa z sadzawką, do której spływała małym strumykiem woda z górnej części ogrodu. Ponieważ seminarjum nauczycielskie zapoznawało swych uczniów z bartnictwem i sadownictwem, już w r. 1804-05 dyr. J eziorowski kazał większą połać tego wielkiego ogrodu splanowae. Chodowano tam aprykozy, brzoskwinie, jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, Winogrady, maliny i szparage 4 ). W listopadzie 1806 r. nadeszli Francuzi 35 ) do Poznania i odebrali 23 listopada 1806 r. kościół z zakrystją i budynek klasztorny na szpital wojskowy. Tak mieszkańcy kościoła, tj. zakonnicy, jak i mieszkańcy klasztoru czyli seminarjum, z takiego obrotu rzeczy byli niezadowoleni. J eziorowski pisze do Izby Edukacyjnej: 118) "Przy odmianie rzeczy krajowych żaden instytut narodowy tyle nie cierpiał i tak w swych podwalinach nie był wzruszony, jak instytut Seminarji nauczycielskiej w PoznanIU. Po wkroczeniu żołnierza francuskiego do kraju najpierw doznał smutnego losu, będąc wziętym na lazaret w sposób wcale bezwzględny. Osoby składające seminarję widząc się być wyrugowanemi i nie wiedząc, gdzie się podziać, porozchodziły się, chwytając się każda sposobu życia jaki jej się nada

"4 .

.. ) Arch. Zarz. Fortecznego. -. Akta K K 117.

**) Prusacy opuścili Poznań w nocy z I. na 2. listopada 1806, a awangarda francuska wkroczyła 3. listopada. TM) A. P. - Izba Eduk. 50 - list. z d. 13. 9. 1807.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry