ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

merę, jak ma postąpić. Na, to dnia 27. 12. 1803 kamera odpowiedziała, iż wszystko za jej zgodą się stało. Zaraz zabrał się Sydry do roboty. U rządzono pomieszkania, każdemu z 4 księży i 1 braciszkowi po jednej celi, oraz zakrystyjkę, refektarzyk, bibljoteczkę, izbę gościnną i miejsca potrzebne, także śpiżarenkę, kuchenkę, dwie komórki i sklep do piwa i warzywa, schody na chór świecki z boku kościoła, w podwórku drewnik, komórkę pod schodami, parkan nowy wokoło podwórka, drugi parkanik wokoło ogródka w temże podwórku, furtkę z cmentarza, a dalej przy pierwszej lipie wjazd z bramką na podwórko. Cała przeróbka kosztowała zakonników 1272 tal. 1 zł. 3 gr., którą to sumę uzbierano drogą składek i ofiar na msze, wigilje itd. Podczas tych prac mieszkał gwardjan blisko 2 lata w swej celi. W sąsiedniej zaś celi sypiali ksiądz, chłopiec i człowiek do posługi, a "w komineczku warzyło się jeść dla nich". - "Nie opisuję więcej" - pisze Syd ry 32) - "co się cierpiało. Bóg wie najlepiej, który odda każdemu i cierpiącemu i przyczyniającemu cierpień i zmartwień w dzień sądu swego. Temu Oddawcy i zemścicielowi wszystko się ofiarowało na zasługę życia wiecznego" . Do owej "ciasnoty z chóru i komór zakrystjańskich zrekrutowanej za wielkim ołtarzem" przeprowadzono się na same święta wielkanocne, 1 kwietnia 1806 r.

Także budynek klasztorny doznał wewnątrz różnych zmian.

Musiał on być dostosowany do celów seminaryjnych. Jego przebudową zajęto się jeszcze jesienią 1804 r., i trwała ona aż do r. 1800. Koszta przeróbki wynosiły 5475 tal. 1 3 A osm. 8S). Chociaż seminarzyści pobierali już od lipca 1804 naukę, to jednak uroczyste otwarcie seminarjum i popisy miały nastąpić po zupełnem jego wykończeniu. I już czyniono przygotowania na tę uroczystość, gdy nastąpiły "zajścia 1806 r.". Tu jeszcze nadmienić trzeba, że grunt, na którym wznosi się kościół i klasztor Reformatów, dziś jeszcze jpst, mimo że

»») Karwowski, Klasztor 00. Ref str. 76. Kuryer Poznański (Dodatek) z dnia II. 3. 1899. Nr. 58.

83) J eziorowski: Doniesienie powszechności.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry