ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W listopadzie 1803 byli w klasztorze Reformatów: 18) gwardjan X. Benedykt Sydry, lat 44, definitor X. N epomucen Sadowski 10), lat 45, wikary X. Primus Mętkowski, lat 45, lektor teologji X. Kanty KlebsadeI lat 47, lektor teologji X. Angelus Luba lat 37, kaznodzieja tumski X. Solan Grabiński lat 37, kaznodzieja kolegjacki X. Feliks Gniewosz lat 30, penitencjarz X. Wiktor Metz lat 51, X. Maximin Leybnerowski lat 31, X. Tadeusz Czałczyński lat 29, X. Piotr Hermiński lat 29, X. Sergius Eschert lat 28, X. Lucius Pisarski lat 28, brat Balcer Krupczyński lat 53, brat Trankwillin Degurski lat 41, brat Antoni Sikorski lat 47, brat Timoteusz Piotrowicz lat 38, Casimir Radoliński. Z personału świeckiego byli w klasztorze: kucharz Marcin N owacki lat 50, podworny Kazimierz Chol)iński lat 40, woźnica gwardjański Teodor Dębiński lat 38, woźnica kwestarski Michał Młodziewski lat 55, woźnica kwestarski 2. Marcin Dziadoski lat 60, ogrodowczyk Andrzej Tydziński lat 47.

Właśnie gwardjan Sydry rozpoczął różne reparacje, gdy w lipcu 1804 r., na skutek rozporządzenia gabinetowego z dnia :.';.' kwietnia 180420) odebrano Reformatom klasztor, i wraz z wszystkie mi przynależnościami przeznaczono na seminarjum nauczycielskie. Ponieważ przyszły dyrektor seminarjum, Józef Jeziorowski 21 ) krótko po wydaniu tego dekretu przybył do Po

18) A. P. - Stadt Posen XV. A. 2I.

**) S. jest autorem 2 tomów Historji klasztoru Reformatów w Pakości, znajdującej się w archiwum parafjalnem w Pakości. (Zeifschrift d. Hist. Ges. 1915). 20) Rozkaz ten brzmi (Kolbe, Festschrift - str. 21/22): "Mein licber S taatsminister von V oss! Ich will es auf Euren Bericht vom 19. d. Mts. hierdurch genehmigen, dass das Reformatenkloster auf der Vorstadt Schrotke in Posen eingezogen und dasselbe nach Unterbringung der 14 Geistlichen nebst Dienerschaft in andere Klóster ihres Ordens zu einem Land- und Stadtscłiullehrer Seminario eingerichtet werdcn kann und autłiorisiere Euch dalier zur weiteren Verfugung ais Euer wohlaffectionierter Kónig Friedrich Wilhelm". 2 1 ) J eziorowski, pochodzący z polskiej rodziny z Śląska, wyszedł z podagogjum cylichowskiago. Pegagogjum to kształciło nauczycieli

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry