KRONIKA MIASTA POZNANIArztę 1111). "Pierwszy raz Soym Warszawski czteroletni w ROKU 1:88 zaczęty, a który skassowano i za Rewolucyjny i nie ważrn na Seymie Grodzieńskim Roku 1793 poczytano, chciał na Ten Zakon Podatek Rzezi włożyć na klasztory w miastach będące, ale tenże sam Soym, widząc iż i Tego Podatku klasztory X. X. Reformatów 1 inne ubogie nie mogły dawać, uwolnił je od niego 16). Gdy w r. 1799 rozbierano kościół św. Marji Magdaleny, darowano Reformatom lawetarz na kropielnicę. Gwardjan Sydry dał go kamieniarzowi a z innego kamienia kazał zrobić 2 mniejsze kropielnicę. Dr. Karwowski pisze, że za staraniem Sydrego (1803-1809) położone na cmentarzu kamień, oznaczający miejsce pochowania kości. Według późniejszego (1841) zeznania nauczyciela seliiinarj jnego Sielawskiego 17), który teren ten znał od 1808 roku, napis na kamieniu opiewał, że w r. 1804 przeniesiono na to miejsce (naprzeciw figury św. Kazimierza, bliżej ulicy) kości zakonników z podziemi kościelnych. Nie wynika znikąd, czy uczyniono to wskutek powszechnego zakazu chowania w podziemiach, czy też z innego względu. Wykłuczouem nie jest, że kości przeniesiono po skasowaniu klasztoru w r. 1804 lub 180b, kiedy pozostali zakonnicy zrobili sobie w wschodniej części kościoła mieszkania, a z podziemi kościelnych piwnice do przechowywania zapasów żywności. Dnia 20 czerwca 1803 r. kamera wydała rozporządzenie, które pod groźbą kary zabraniało zakonnikom przenoszenie się bez zezwolenia do innych klasztorów. Od tego czasu magistrat miasta Poznania dla kontroli corocznie sporządzał spisy wszystkich zakonników. Podaję tu pierwszy taki spis z listopada 1803 r. - a to dlatego, że zawiera on nazwiska ostatnich, przed kasacją klasztoru w nim znajdujących się zakonników.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

15) W r. 17/1 piechota pruska od Reformatów, Bernardynów i zakonnic nie wymuszała nic, podczas gdy od innych zakonów ściągano po 15 zł. na zakup mięsa. (cfr. Ks. K. Kantak: Kronika Bernardynów - Kronika M. Poznania 1925, str. 169). 16) A. P. - Acten Rep. B. II. 7 a.

17) A. P. - Prov. Sehul. Kol. III. D. 14,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry