ZNIESIENIE I WYMARCIE ZAKONU REFORMATÓW NA ŚRÓDCE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Biskup Thołibowski powołał Reformatów na to, by byli kaznodziejami katedralnymi i penitencjarzami. Wiec też zaraz po przybyciu do Poznania funkcje te przy katedrze spełniali i na odmianę z Bernardynami wygłaszali kazania w katedrze, a od r. 1672 już tylko sami. N ależało bowiem do reguły Reformatów, by uzdolnieni zakonnicy byli kaznodziejami i kazali nietylkc w swoim kościele klasztornym, ale by także, chodząc po kraju, głosili kazania i nawracali innowierców 7). Pochodzący z województwa kujawskiego Łukasz SzeligaNiemojewski 8 ) wzniósł w latach 1663-1675 w miejsce drewnianego murowany kościół. Poświęcenie tego, dziś jeszcze stojącego kościoła, odbyło się dnia 28 września 1685 r. przez ks. Hieronima Wierzbowskiego, biskupa tesseńskiego, sufragana i proboszcza poznańskiego. W kościele tym znajdowały się pierwotnie trzy ołtarze, a mianowicie: główny ołtarz Niepokalanego Poczęcia N. M. P. z relikwjami śś. Adrj ana i Jerzego, po stronie ewangelji: św. Antoniego Padewskiego z relikwjami śś. Polikarpa iSosina, po stronie epistuły: św. Kazimierza z relikwjami śś. Kryspina i Innominata. J akób Rola Gocławski, ') kasztelan przemęcki, zapisał Reformatom 6000 zł. na wzniesienie murowanego klasztoru. Wolę jego wypełniła wdowa po nim, również hojna fundatorka klasztoru, Elżbieta zMycielskich Gocławska 10). W wigilję św. Wawrzyńca 1693 r. położył gwardjan Jan Dembowski uroczyście kamień węgielny pod murowany klasztor "z drugiej stron> kościoła ku Śródce ". Budowę ukończono w r. 1704 i dnia 29 września 1704 r. przenieśli się zakonnicy z drewnianego do nowego klasztoru. Niebawem (1706) wybudowali zakonnicy jeszcze mie

7) Zeitschr. d. hist. Ges. 1905, str. 14 i n.

8) f lG75 i pochowany w kościele Reformatów. Wizerunek jego 1 żony dziś jeszcze znajdują się w kościele poreformackim.

") f 1668 i pochowany w kościele Ref pod wielkim ołtarzem w grobie zakonników. 10) f 1. 9. 1706 i pochowana obok nu;ża pod wielkim ołtarzem.

i *

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry