])ZIAŁ HIEŻĄCY.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

KHOKIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

Na rok 1931 pl'7.)-padała 700-na rocznica nadania prawa t. zw. niemieckiego Śródce, tj. pierwotnemu książęcemu miastu Poznaniowi, przed lokacją miasta po lewym brzegu \\Tart.y. Juhileusz jest wprawdzie niezwykle ważny, gdyż przypomina najdawniejsze przeniesienie miasta polskiego na prawo niemieckie, miasto nie obchodziło go jednakże uroezyśde, ponieważ za podstawę jubileuszu służy data ustalona jedynie hipotetycznie. Ograniczono się do tego, że p. radca Zaleski przypomniał rocznicę w przemówieniu, wygłoszonem dnia 21:i grudnia 1931 r. na zebraniu uroczystem Towarzystwa PowstaÓców \Vojaków dzielnicy Stare Miasto.

3-5 października 1931. Targi na owoce na terenie l\1iędzynarowych Targów w Poznaniu. 1 listopada 1931. Poświęcenie kościoła t"m('zasowego w Górczynie.

7 listopada i931 Odsłonięcie pomnika na cześć żołnierzy francuskich zmarłych w niewoli niemieckiej w r. 1870/71, a pocho\\ anych obec-nie na cmentarzu garnizonowym w Poznaniu. 22 listopada l1J31. Obchód 7:'1-lecia istnienia Gazowni Miejskiej.

9 grudnia 1931. Powszechny spis ludności.

Z Magistratu przeszli w stan spoczynku płatni radcowie miejscy Stanisław Nowicki i Stanisław Podolka. - Dnia 19 września obchodził "Kurjer PoznaÓski" 25-lecie swego istnienia, - Bawili w Poznaniu: ministrowie Norwid Neugebauer i Klhn, zwiedziła PoznaÓ wycieczka dziennikarzy bułgarskich (5 października).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry