TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA 19handlowy; 42) Kontrowicz Władysław, dyr. fabryki: 43) Leitgeber Iłoman, dyi' wydawnictwa.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.01.31 R.1 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W dalszym ciągu zapisani zostali pp.: 44) Gubrynowicz, redaktor; 45) Wachowiak Władysław. d\ r.

drukarni; 40) Wrzesiński Seweryn, kupiec: 47) Gustowski Artur, kupiec; 48) dr. Szulc Tadeusz, radca miejski: 49) Kultys Władysław, radca miejski; 50) Cynka Jan, przemysłowiec; 51) Wlekliński . fan. radca miejski; 52) Podolka Stanisław, radca miejski; 53) dr.

Seydlitz, Mieczysław, ekonomista: 54) Słomiński, radca miejski: 55) Kasprowicz, dyr. banku: 56) ks. dr. Dettloff Szczęsny, profesor uniwers.: 57) Wicherkiewiczowa Marja. doktorowa; 58) Towarzv Stwo Miłośników Historji i Zabytków Krakowa w Krakowie (korespondent): 59) Tyrakowski. naczelnik biura; 00) Andrzejewski Marjan, inż. dypl.. architekt: (51) Dziurzyński Antoni, dyr. gazowni: 02) Hedinger Stanisław, inżynier; 03) dr. Krzepki, dyr. muzeum: 64) dr. Białecki, adwokat i notarjusz; 65) ks. Janicki Stanisław, grofesor; 06) Krzyżankiewiez Mieczysław, dyr. Urzędu Targu; 67) dr. Kiedacz Mikołaj, wiceprezydent miasta; 68) Winiewicz Boleąław, dyr .druakrni; 09) Drukarnia Katolicka Tow. Akc: 70) Frydrychowicz Jan. dyr. kasy chorych.

Współpracę w ,.Kronice-' przyrzekli łaskawie pp.: Archiw. Dr.

I,. Białkowski. - Asesor Dr. Stanisław Czasz. - Prof. Dr. Paweł Gantkow-ki. - Dyr. Dr. M. Gumowski. - Ks. Prof. Dr. Ilozakowski. - Dyr. Dr. Kazimierz Kaczmarczyk: - Kustosz Dr. JerzyKoller. - - Ks. dyr. Dr. Henryk Likowski. - Dyr. Dr. Henryk Opieuski. - Konserwator Dr. Nikodem Pajzderski. - Prof. Dr.

Jan l'taśnik - Lwów. - - Towarzystwo Mil. Hist. i Zabytk. Krakowa. - Teodor Tyc. - Prof. Dr. K. Tymienicki.

Treść: Dla czegoV - Red. - Atak na twierdzę poznańską 3.

marca 1840 - Zygmunt Zalewski. - Neofici wśród dawnych mieszczan poznańskich - Dr. L. Białkowski. - - Kronika miesięczna. Towarzystwo Miłośników miasta Poznania. - Współpracownicy.

Nakładem Magistratu stół. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich Tow Akc w Poznaniul. Wiadomości Statystyczne miasta Poznania, miesięcznik. 2. Rocznik Statystyczny miasta Poznania (wyszedł za rok 1921.) 3. Sprawozdanie Zarządu stół. m. Poznania (wyszło za lata 1918 i 1919, za lata 1920 i 1921 ukaże się w marcu rb.) 4. Budżet stół. ID. Poznania (ostatni na r. 1922.) 5. Kronika miasta Poznania, miesięcznik.

Do nabycia w Urzędzie Statystycznym stół.

m. Poznania ad 2) i 5) także w księgarniach.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.01.31 R.1 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry