KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

w kościele XX. Dominikanów w Poznaniu 18(j3", 8°. 1 kartka zawierająca pieśil "Zdrowaś Maryjo! Bogarodzico!" Na jednem widnieje n,-cina, przedstawiająca modlących sil.) przed posQ.giem Matki Boskiej, na !lrugiem obrazek 1\1. fi. z Dzieciątkiem, trzecia \",reszcie nie ma żadnej ryciny. Nadto podczas rewizji. Ul'ządzonej u Pawickiego dnia 26 października 18(j3 r., znaleziono u niego drukI: ..List Paster!'ki 1862", "Święć się Imię Twoje", "Młodę orlę" i "Ave Maria" 4).

\V lipcu r. 1864 wydrukował Pawicki ulotkę: "Do księgi męczenników naszych przybył przed kilkoma tygodniami dzielny bohater: 'Władysław Psarski". Pod koniec owego roku sąd powiatowy poznański skazał na zniszczenie wydaną przez niego r,;vfodlitwę podczas powstania narodowego" 43). Na końcu fascykułu aktów, dotyczących Pawickiego. wszyto broszurę p. t. "Wspomnienie o Zygmuncie Padlewskim. Paryż w Drukarni Bourgogne et Martinet. 1863", 8° s. 15. Na karcie tytułowej Barensprung dopisał: "Posen bei Żupański, gedruckt hei Pawicki". z czego wynika, że nie w Paryżu, łecz w Poznaniu II Pawickiego broszura, ta została wydrukowana.

Oto całokształt działalności patrjotyczno-wydawniczej Sylwestra Pawickiego w dobie powstania styczniowego. Gdy powstanie upac1ło a podniosły nastrój społeczeństwa minął. Pawicki musiał nadać inny kierunek swej działalności wydawlliczej. \\- lutym r. 1866, a więc na dwa miesiące przed śmiercią, przesłał policji lJropekt czasopisma p. t. "Teatr polski dla dzieci". Pismo to miało się ukazywać "co 5 tygodni i coś godzin", w formacie małej ósemki, \V zeszytach po 72 strony, i zawierać tragedje, komedje, krotofile, opery, operetki, dramaty i melodramaty, "swojskiA lub przetłumaczone", opracowane przystępnie dla dzieci, a wreszcie także "nowinki domowe i ze świata'. \V "Przedmowie" wydawca rozwodzi się o znaczeniu teatru n Greków, Rzymian, Francuzów i Polaków. "Ruszaj, prospekcie, kończy Pawic ki, jako goniec w Imię Boże na świat rozległy i za

42) Tamże, fol. 133.

3) Tamże, fol. 146.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry