C38

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1815.06.24 Nr50

Czas czytania: ok. 2 min.

chce, aztbvTivbunałom dany był wyraźny rozkaz, iżby w dle obmowy tey KonwencYl, dobrą i skorą dawały pomoc sądową. J Art. VI I. Obiatę w tych dodatkowych artykułach postanowienia, maia. tęi same mieć dzielność, lak gdyby co do słowa w głównym układzie z dzieieyszey daty, znoszącym konwencyą Baiońeką, zamiesczone były. Na dowód tego podpisali ninieysze obustronni Pełnomocnicy i pieczęciami swemi utwierdzili, Dan w Wiedniu dnia 30. Marca 1815. CPodp.) Xią£ę. IIardenberg.

Jan de Anstett.

OBWIESCZENIE tyczące się handlu soli wVVielkiem Xiestwie Poznańskiem. Doświadczenie dostatecznie nauczyło, ze wolny handel solą przynosi tylko szkodę ijuciśnienie dla mieszkańców, i ze Rząd nie ma ztąd tych korzyści, iakie, bez uciśnienia mieszkańców, we>łaenem administrowaniu monopoli urn solnego znayduie Tak dobro mieszkańców Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, iako tez interes rządowy', z równą wymagaią koniecznością, ażeby dotychczasowy wolny handel solą został uchylonym, a dochody solne, podobnie iak za byłego rządu Królewsko- Pruskiego. 1 pozmey aź do roku 1813- za rządu Xigstwa Warszawekiego, przez Rząd administrowane były. . , Ł. V c h A C w # c ninieyizem wolny handel rolą, podaię wszystkim mieszkańcom Wielkiego Xiestwa Poznańskiego do wiadomości i stosowania się, co następniel. Dochody solne, vy całym obwodzie Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, administrowane odtąd będą przez Królewską Główną Dyrekcyą Solrją w Berlinie a potrzebne na czas zapasy soli dostarczone mi są w Poznaniu, MiędzYchodzie, SkwierzYnie Wieluniu, Czarko u ite, Motylewie, Nakli, BydgosczY, Kempnie, Rawiczu i Wschowie' 2. Dla wygody Publiczności, która 2 przyczyny małey liczby dotychczasowych i składów soli ledynie 2 wielkim kosztem przewodu i utratą czasu zaopatrywać się mogła w sol potrzebną, pomnożona będzie liczba składów soli, w których każdego czasu dostateczne zapasy soli znaydować się będą. 3. Dotychczasowe ceny soli w wymienionych w . 1. składach, utrzymuią sie odtąd aż do dalszego postanowienia. * * 4. Mieszkańcy obowiązani są kupować sól do swey potrzeby ze składów Wielkie o Xigstwa Poznańskiego.

5. Cząstkowy handel solą z Królewskich składów w Wielkićm Xiestwie Poznańskiem zakupioną, iest zupełnie dozwolonym, i nikt nie ma prawa żądać od tego pod iakimkolwiek bądź pozorem iakowey opłaty, ale owszem, wolno iest każdemu - wyiąwsźy oficyalistów przy składach solnych i kh familii - handlować solą z Królewskich składów zakupioną, i ieździć po Jarmarkach, bez obowiązku sprzedawania ieV podług uitanowioney pewney Taxy. ·

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1815.06.24 Nr50 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry