KRONIKA MIASTA POZ!\ANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Drukowanie wyliczonych wyżej hroszur i ulotek nie mogło oczywiście Pawickiemu zapewnić b;.- tu. To też w roku następnym, 1862 O), przeniósłszy się na ul. Żydowską pod nr. 28, tam ustawił drugą, drewnianą prasę drukarską, celem drukowania "Borsen,Berichte" firmy Fiedel & Schott. 'V ten sposóh dostał hal'eszcie pracę ciągłą, codzienną. Niedługo atoli zaznał spokoju, gdyż niebawem wystąpił przeciwko niemu prezydent policji. Barensprung, jako przeciw człowiekowi nawskroś niepewnemu.

Nieubłagany prześladowca zakazał firmie drukowania biuletynów giełdowych dlatego, że to czyniła hez pozwolenia władzy. oraz dlatego, że Pawicki dał tylko swoje nazwisko za opłatą jednego talara miesięcznie, co nie hyło dozwolone. "7 tym samym roku Pawicki wydrukował odezwę o \Vsparde jakiegoś weterana. Odezwa ta, napisana rymami przez E. H. a licząca ogółem 20 wierszy, (htowana z Warszawy dnia 29 listopada 1862 r., poświęcona jest rocznicy listopadowej. Jest.

to druczek jednostronieowy; zaczyna się: "Dziś temu trzydzieści dwa lat, Jak Warszawy młodzieży kwiat, Z wojska i akademicy, Roześli się po ulicy, \Vołająe; Bracia, (lo broni!" Cena wynosiła 1 złoty; dochód przeznaczony hył dla "wojskowego rIoIskiego z 31 roku" 3 7 ). Drugą odezwę 38) napisał weteran Ignacy Pajewski; "Ostatnia odezwa przede śmiercią. t Ziomkowie! Starzec ośmdzi,esll;>eio-pięcio-Ietni podnosi głos drżący do Was, szlachetni mężowie i poważne matrony. Głos to ostatni w mem życiu, głos hłagalny: "Pomoc dajcie mi, rodacy", - abym na resztę dni żywota mógł zaopatrzyć mój kramik w zasohy książek do nabożeństwa i inny

38) "Prez. Pol. II D 29" fol. 92; pismo Pawickiego z 16 czerwca i 1 lipca 1862 r. Na marginesie tego pisma zanotował Biirensprung: "Pawicki i"t ein dlll'chaus unzuverliissiger l\lann, der mehrfach hestraft ist umllleweise gegeben hat, dass er Vergehen gegel1 die oH-mt liche Ordnung hoswillig untersto.tzt". Pismo Biirenspmnga do fil'ł1łj jr,st z dnia 22 lipca 1862 r. Pra.c;a, ustawiona w altanie, nie była podobno własnością Pawickiego, lecz firmy. 37) Tamie, fol. 103, znajduje się egzemplarz ulotki.

38) Egz. tamże, fol. 121. Zapewne i pierwsza odezwa dotyczy Pajewskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry