ZA PI SIOkój narodu naszego 7a\vi!>ły: nie, aby cudze najeżdżali krainy, łecz, aby swojej od napaści bronili, pobłogosław nam, abyśmy, w wspólnej połączeni Ojczyźnie, w zgodzie i jedności, w stałym z ::,ąsiadami żyli pokoju". - "Boże Mieczysławów, Chrobrych, Jagiellonów i Batorych!... powróć do życia, całości. niepodleg.łości nieszczęśliwy naród, którego krzywdy wołają o pomstę do Ciebie i do tych narodów, w których on obronie krew swoj} przelewał! - Dopuściłeś, o Stwórco, za wykroczenia clługi przeciąg lat cierpień, - skorlcz naszą niedolę". - Po tej pięknej modlitwie następują suplikacje. Z pieśni kościelnych i patrjotycznych, prócz wyżej wymienionych pieśni "Boże, coś Polskę", powtarzają się w cytowanych zbiorkach następujące: ,,\Vielki Boże, przed Twym tronem"; "pieś11 śpiewana po kościołach w województwie lubelskiem", a wyjęta z książki do nabożellstwa p. t. ,,\Vzniesienie myśli do Boga", Warszawa 1827; "Pieś11 do Najświębzej Panny", wyjęta z książki p. t. "Serdeczne do Boga westchnienie", Sandomierz 1745; "B o g a - R o d z i c a"; psalm 78: ,.Boże! przyszli poganie na dziedzictwo Twoje, splugawili Kościół Twój święty.....; "Wilaj Królowa!"; "Z dymem pożarów"; "Bądź pozdrowiona, Panienko Marya"; "Królowo PolBka, o Matko jedyna'; "Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy"; Karola Antoniewicza "Nie opuszczaj nas"; "Patronko na'3za, coś na Polski tronie", czyli ,.pieś11 do Matki Boskiej, śpiewana w niektórych okolicach Polski, a wyjęta z gazety "Nadwiślanin", wychodzącej w Chełmnie", śpiewana na nutę: Boże, coś Polskę; "pieśń do Pana Jezusa, na nutę: Z dymem pożarów", a zaczynająca się od słów: "Z tej naszej nędzą ściśnionej ziemi"; "pieśil do Matki Boskiej, którą śpiewano w Kongreowej Polsce podczas majowego nahożm1stwa w roku bieżącym 1861"; "Matko Chrystusa, NajświQtsza Maryo"; "Ave Maria: Zdrowaś Maryo! Bogarodzico!"; "Pieśń 110 Krzyża przez O. Karola Antoniewicza, Soc. J esu", zaczynająca się od słów: "Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam"; wierszowana parafraza :Modlitwy Pańskiej: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ciebie z pokorą błagamy", 10 zwrotek; "Boże, t yleśmy się nasłuchali, Co ojce nasi nam powiadali, Jak w dniach ich wielkie czyniłeś dziwy".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry