KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Polskiej", "Szkółki dla dzieci" i "Ziemianina", ogłoszenia a wreszcie kurs papierów wartościowych. Oto dola i niedola dwóch zaginionych i zapomnianych gazet polskich z okresu naj cięższej reakcji pruskiej. 'łvcześniej, aniżeli "Wieści Poznailskie" i "Dziennik Poznallski", Pawicki i Gube zaczęli drukować gazetę niemiecką p. t. "P o s e n e I' S t a d t b I a t t", połączoną z "A II g e lU e i n e I' A n z e i g e r". Pierwszy numer lH) tego pisma ukazał si dnia 1 Etycznia 1851 r., a więc o kwartał wcześniej od "Wieści Poznańskich". Jako wydawca podpisywał się Hermann Guhe. Artykuł programowy, znajdujący się na czele numeru pierwszego, zapowiada dostarczanie ('zytelnilwm dobrej lektury z pominiędem wszystkiego, co trąciło polityką. Lektura ta miała się składać z nowel oryginalnych i tłumaczonych. "Allgemeiner Anzeiger" był przeznaczony dla wiadomości gospodarczych i familijnych. Po artykulE' programowym następuje przekład z Emila Souvestre'a "Gretchen, oder der Schmied von Antwerpen", dalej wydrukowano kilka anegdot, wiadomości z miasta i prowincji, spis przyjezdnych, kursy giełdy herlińsldej a wreszcie ogłoszeuia. Po kwartale wydawca, Gube, skierO\vła pismo do naczelnego prez'djum, wyjawiając istotne jego zamiar'. Okazuje się, że zamiarem Gubego było szerzenie przez "Posener Stadtblatt" ducha niemiecldego nietvlko wśród Niemców ale i wśród Polaków 10).

Lecz ta "captatio benevolentiae" władz przez Guhego była bezowocna. 'J\' r. 1853 obaj właściciele drukarni mieli ostry zatarg z \Valentym Stefań!"ldm o prasę drukarską, nahytą odlB) Znajduje się w aktach "Nacz, Prez. X 69" vol. II. W piśmie. znajdującem się tamże, prez. policji v. 1\'lotz donosi dnia .i stycznia 1851, że nowe pismo nie potrzebuje wpłacać kaucji.

10) "Nacz. Prez. X Ima", pismo Gubego z dnia 31 marca 1851 r.: "wird das Blatt auch von den Polen gehalten werden mussen, und 80 unter dieseu zugleich deutsche Lekt.Ure verhreitet uml das Deutschtum bef6rdert werdeu'..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry