5M

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.05.08 Nr37

Czas czytania: ok. 2 min.

ł c h, l u b legniy w bitwie. Dowiedziawszy sie o złożeniu korony przez Napoleona, ezynił mu ostre wyrzuty. P r z e s z e d ł e ś (rzekł) z iedney ostateczności do drugiey* Będąc iee-cze panem wielk i e g o kra i u , n i e m a s z t e r a z a n i pffe,UZl ziemi. 'Z całe y twoiey władzy woyakowey nie/zostało ci nawet prawo rozrządzenia Kapralstwem inwalidów. Działo się to w obecności Xieźney Hortensji, centrala Bertrand, Xiążąt Bassano i Skwary. Napoleon przecha dzaiąc się prędko, to tylko odpowiedział: Paryż nie iest tern, co sobie wy-, stawiałem; Departantenta niepowstaiav okoliczności nagłe; trzeba u led z. Od tego dnia Napoleon i Lucynn niewidzkli się z sobą. Z Neapolu dnia 4. Kwietnia.

Wczoray przybyła tu nareszcie Nayiaśnieysza oblubienica z swym dostojnym oycem. Dzień ten byt nayuroczystszym. Na wszyStkicb okrętach w porcie powiewały bandery; woienne okręty Angielskie powitały Xkzniezkeioo wystrzałami armatutiiii. Wi-zd iey cdprawił się wśród gromu dział i bicia we wezystkie dzwony. Z Włoch dnia 12. Kwietnia.

Okrucieństwa barbaryiczyków pomnażaią iię dotąd bezkarnie na wybrzeżach Włoskich, Dnia 6. wylądowali pod Alighieri, popalili Btatki na brzegach, domy zrabowawszy zapali ii i porwali z sobą do niewoli 88 ładzi »szelkiey płci i wieku. Kiedyż to ustaną te Szkaradne postępki barbarzyńców Afrykańskich" ! N. Arcy-Xiężna Austryacka Marya Ludotsika, Xiężna Parmy, Piacencyi i GwaetalIi, wydała dnia 22.- Marca w Weronie Wyrok, mocą którego między ubogich mieszkańców Xiestw rzeczonych summa 50,000 franków z prywatnego iey Skarbu ma bydź rozdana» Drugi m wyrokiem (tegoż sarmego dnia wydanym) nakazała N. Arcy-Xfij. źna przywrócić, bank pożyczaiący wXiestwarh Parmy i Piacencyi, a t r z e c i m oznaczyła iiośc długu kratowego i sposób spłacenia onegoź, ktofy b;egowi Administracyi teraz 1 na przyszłość szkodliwym nie będzie. 2, iv&ymu duia g. Kwietnia.

Jak słychać, Jt£o Świątobliwość wyiedzie zarpz po ś*wśęrach witłkarwcnych do Imola. Od niejakiego cz-isu zuayduie się tu wielu Anglików', lecz nieztnitruie są oszczędni, Oilviedzai A pomniki kunsztu, ale d.ią tak mało, iak tyko można. Ktiról /fA. Kroi 1 Hiszpański, iest prawdziwym Uycem ubogich, których na rok goo żywi. Mosigtiore Gianusi postąpił sobie szlachetnie, i wszystkie dury, które otrzy»iał od nowe mianowanych kardynałów, ofiarował Rządowi.

Oyciec Święty ustanowił główny Instytut, który masie trudnić usunięciYrn żebraków» nkuźywaiąc iednak środków zamykania-. Kadyuał CoilStilvi w wydanem przez siebie ź tego powodu obwieszczaniu, przypomina tę dawno w Państwach kościelnych zaniedba ą prawdę: "iż należy rozróżniać od potrzebuiących istotnie wsparcia, ludzi zdrowych, sil. nych i do pracy zdolnych, którzy, czyniąca żebractwa rzemiosło, st3ią się zakałem religii i biczem społeczeństwa." Z Paryża dnia 2g. Kwietnia.

Król i cały dwór przywdzkią iutro żałobę na trzy tygednie z powodu śmierci N. Cesarzowey Austryackky. W czoray rozpoczął się proces ucieczki havaletta w sądzie przysięgłych Departa« mentu Sekwany, w obecności nader licznego zgromadzenia widzów, mianowicie Anglików i Dam Angielskich. Wszystkie przy« stępy były zapełnione. Dh znakomńych osób zostawione były siedzenia. Zuaydowali się między niemi Posłowie: Angielski, Hiszpański i Duński; Marszałek OuditWt%

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.05.08 Nr37 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry