Gazety

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.09.18 Nr75

Czas czytania: ok. 3 min.

Wielkiego

Nr.

OBWIESCZENIE.

Grunt niegdy Wielmożnych Mieliyńśkicji, teraz do funduszu Restauracyjnego naeżący, na K u ndorfie pod Nrem 142 sytuowany, ma bydż od , S. Mieniła r b. w dalszą dzierżawę więcey daiącemu wypusczony. Termina licyucyi wyznaczone są na 16. i 24- bieżącego miesiąca zawsze o gadńuie jotey przed południem na Ratusza tuteyszym, gdzie więcey daiącemu dzierżawa saWa approbatione przybitą zostanie. p o z n a ń dnia 9 . Września 1816. Dyrektor miasta i Policyi.

___A»_! .

- . - - . II.

N owym zbiorem stroiów Damskich fcaieea sig

He i t mann.

Hi i 11

- - - i

Doniesienie. Świeże hollenderskie śledzie dtrzymat w pomierney cenie KaskeI Beniamin, na Szsrokiey ulicy w tylnetn zabudowaniu Pana Zerbst.

Doniesienie. Maiąc w fabryce swey skład dobrych skór lakirowanych, i trudniąc się Jedynie sprzedaniem onych w Wielkie Xiestw o Poznańskie, polecam «f tjineczney Szanowne y Publiczności,

DO

Xiestwa

Poznańskiego

75.

i donoszę, iź dostać można u mnie lakirowane szroipy w iasnych i ciemnych kolorach, tudzież lakirowane kozie skór ki do trzewików Damskich w rożnych kolorach i inne iescze skorki lakirowane do różnych potrzeb, za pomicrną cenę i w dobrych gatunkach. Wrocław-, w Śląsku, dnia 10. Września 1816.

G. F. Wallis, na ulicy O hl a u N ro 1194. w sklepie.

Wezwanie. Na żądanie Sukcessorów beneficyalnych niegdy Karola Dziembowskiego, to iest Frydziyki Unruiyny i Stefana Dziembowskiego, Rotmistrza, przez sczegolne zapozwy do wiadomych Wierzycieli, wyznaczony iest termin na dzień 19. Pazdjieinika r. b. w Poznaniu u Patrona Zaborowskiego, na Wilhelmowskiey ulicy mieszkaiąctgo, do okazama wierzytelności do massy mianych, aby Sukcessorowie zdecydować się mogli, czyli spadek przyiąć, lub od niego odstąpić maią, i aby dalsze prawne kroki przedsięwziętemu bydż mogły. Wzywaią się więc niewiadomi Kredytorowie do pilnowania swych praw i zgłoszenia się na przeznaczonym teim nie.

D) przedania. Uwiadomi» Szanowna Publiczność, iź w dniu 26. b. m. zrana o godzinie lotey w mieście Skokach w rynku publicznie naywięcey daiącemu sprzedawać będzie sądownie zaięte efifekta, inwentarze, iako to: owiec sztuk 166, krów sztuko, młodocianego sztuk 7, drobiazgi, iit Cchore maiacych do kupna wzywa.

Pornań dnia ló. Września 1816q KróJewsko-Pruski Komornik przy Tryb. Cyw, Departamentu Poznańskiego, · km m

JDb prztdania. Dwadzieścia iedna sztuk <aoyuyeh krów Aoławskich sroi A na-przedaź w Hamrze pod Główną, dokąd maiacy chęć nabycia onych, aethca sie udać.

JDO prztdania. Dom w mieście Murowana Goślina, w ulicy Ofeornickiey pod Nrem 60 połoiony,. Jest w skutek wniosku Właściciela enegoi, do sprzedania» Do łicytacyi wyznaczo51yra został termin na dzień" 19. b. m. i r. o godzinie KWty »rana W Bidtze Notaryat» PowiatuObornickiego w domu pod' liczb'} lJJI wRogo * inie. Ochotę; kupna maiacych wzywa sie przeto, aby w tymże terminie się stawili, gdzie fcondycye łicytacyi i sprzedaży odcaytane Onymie zostaną. kogo ino dnia 8. Wrze-Ma 381&

CIOY,- s £<,&,? W Berlinie 0& d ™a 6» da iż. Września (a 41 gr.)

Pszenica · Podleysra .

Żyto * Podleysze , Jęczmień Podleyszy .

Mały Jęczmień Podleyszy Owies . . « o Podleyszy. * ' Słoma 10 tai gr. l Siano 1 - 14

Ta!. gr. fem . 3 - 29 3 8 2 16 a JO 2 K 2 *- 1r ib1 8 - 15

1 8

Średnie ceny %Hha w Wrocławiudnia iz. Września w nominalnej monecie Z

Pszenica 6 talio ar trofak. Żyro 5 ra1£ ifisokft* l(czmień 3 tal. ib troiafc. Owies % talio JJ troiafc.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1816.09.18 Nr75 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry