AZ

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.04.02 Nr27

Czas czytania: ok. 2 min.

Wie! kieso

POZN

ETA

Xiestwa

I E G O.

w Srodę dnia 2. Kwietnia 18 * 7« O B W I E S C Z E N I E.

Rząd Królestwa Polskiego maiąc sobie z Pruskiey strony dostareezniey wytaśnioną okoumiość#agAieŁ.i v ka y u (])aIIIClt2, 2ltm5l Konwencyą, 2 dnix 30 Marca i S ' rzeczonemu KióJestwu odprzedanych, przedsięwzięte w obwiesc?eniti z dnia 31. Października K. *. SJwd1a celem zabezpieczenia tychź« kapitałów, rozkazem dziiieyszyni rako zbyteczne uchylił. Gdy przez my lny wykład, rozporządzenia te stalowano także i do lokowanych w Polsce kapitałów, będących własności« J'ruskich o*ob prywatnych, lub Instytutom; śpieszę pszcto: z zawiadomieniem wszystkich właścicieli takowych Kapitałów: iż przez cofnienie Obwiesczenia z. dnia 31. Października r. z. wsielxie zaszłe w tey mierze mńrrozomienta same przez sig ustarą, i źe wierzyciele ci wedle obmowy Konwencyi 2 dnia 30. Marca i8'5- i dodatkowych artykułów, -rzez JO. Xiąźe«a Kanclerza' Państwa pod dniem 17. Kwietniajfc.15- (Zbiór ustaw Nro 275} ogioszo-Aych, zupemie własnością swota rozrządzić mogą. Warszawa dnia

Nr o.

27.

22. Marca 18 [7 Królewsko-Piuski Naczelny Prezes W. Xiestwa Poznańskiego, Zer bon i di Sp osetti.

Z Poznania dnia. 2j. Marca.

W. K ryger, Dyrektortu:tyszegobAduZiemiańskiego, wprowadzony dziś został uroczystym spoMibem do Collegium prz.ł-z Preztsa i\ \ . S c h o n e r m a r t a, Organizatura Sądownictwa. J W, Prezes wspomniał przy tey okoliczności »pochlebnych wyraaaeh o zasługach Wg o Kryger*.

W roku 1 Soj.ofiuściłonsweurzędowezwiij*ki w By dgosczy i udał sie. do dóbr swoichw tamecznym- DepartamencieA-lecz zaufanie »półobywateli powołało go wkrótce na urząd będziego pokoiu. i 11a Prezesa Rady Po wiato» w*y. Z Krakowa dnia ijJ. Marca.

N a sessyi ciała prawociareczego dnia 5. b. III, częścią przyięto, częścią zawieszone* artykuły budżetu przychodów krain naszego, iako to: Pod) TBe - Subsidium charitatiTum z zastrzeżeniami- Ufiara ft4go grosza- aogo grosz*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.04.02 Nr27 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry