GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.05.14 Nr39

Czas czytania: ok. 1 min.

POZNANSKIEGO

JVro. 59.

w Srodędnia

14.

Maja

1 8 1 7«

OBWIEŚ

CZENIE.

Z powodu /&źmń niektórych Jchmość Obywateli o brak po magazynach kamienney sali w bałwanach, sczigótn ey da owiec używąpey, zwrectłeri) na to uwagę Królewskiey DyrekcyiSolney, odkrórey zawiadomiony wLsme zostałem, ii do Poznania sprowadzono teraz iakie 8co cetnarow soli balwaniastey. Uwiadomiło o tim Jcbrność Rosied/icieli dóbr, upraszani ich, ażeby niezwłocznie donieśli Królewskiemu Prowi.rcyalnemu Kantorowi Soine.nu w Paznuntu, sie soli takiey na roczne obeyście potrzebuj, ażeby tenże Kantor rozdzielić ij moAł w stosownych ilościach na magazyny, i donieść publicznie, w których iey dostać można. I Gdy iy dostatecznego nieuczyniono Kantorowi doniesienia, naówczas własney interessowanft osoby przypiszą winie, leżeli sprowadzona ilosc mebedzie wysrarciała potrzebie; wymagać bowiem tlgó tesni6ina po Kroievvs-.it) D rek vi wluey a aźAby sprowadzaia w niepewnych ilościach sol taka, kror.-y wygo'-nosci małe/bycie, a kTrom topu S:AC po »kładach; zbyt wielki dla skarbu Królewskiego przytivsi u.cze.bek. Berlin iinia 7. ftlaia iu*7Królewsko. Pruski Naczelny Preze* W. Xiestwa Poznańskiego, ŹerbonidiSposetti.

Z fPiirszwy dnia 3. Htńa.

Zdame sprawy z czteroletnich prac, naukowych Towarzystwa KrólewskieAo Przyiaciół nauk na posiedzeniu publicznem dnia 30. Kwieł n i a 1817. p r z e z JW» S t a s z i c a ,

Prezesa tegoż Towarzystwa.

(Dokończenie .J Członków przybranych

we

Do klasey zwam 1 Franciszek Armiński Professor AetD>nomii wSzkukgłuwney Watszaweiiey. Nie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.05.14 Nr39 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry