GA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.12.17 Nr101

Czas czytania: ok. 5 min.

Wielkiego

XiestwamA*$lU$@

POZNAN

SKIEGO

Nro. ioi.

w Sroclę dnia 17. Grudnia 18 * 7

Na korzyść Instytutu zup Rumfofdskich złożono rozmaite rzeczy, naywięcey roboty r"'k dobroczynnych, które w Sobotę dnia .aogo b. m-' o godzinie lotey z rana w sali Kasynowey w oberży Warszawska zwaney naywięcey daiacym przedmę bydź TqQ. Obiera się droga przedaź} pub1iczney, ponieważ przeszłoroczna 1icytacya obfitym dowiodia zbiorem, iak ceni Publiczność dary poświęcone dobroczynności. Poznań dnia 16. Grudnia 1817.

Z Herlina d. u. Grudnia.

Dnia 8- m. b. rozpoczęto się ciągnienie 5tey k1a,sy j6tey Kro1ewskiey 10teryi k1assowey. l e g o du a i wczoraysZfgo wyciągniono haste_pu ąre numera. Druga główna wygrana 50,000 ta1ai. wypai1ła na Nr. 26315 do Wrocławia u Sehr bia; cxwa<tagłówna \v\grana 20,000 fal.

na numer 5"'764. do Suh1 uT1ut-me; 513 głównawygrana 15000 tai. na Nr. 22,637, dcFrankfortu u Bafswuz; 2 wygwne po 8000 tal" na nur era 8364 i 41161 w Ber1inieu Burga i do łi.';b u Lf -nana; 3 wygnane po 4000 tal. na num ra 13730 293>0, i 55939 w Berlinie u A. Simjmsohia, cv BoChuńi u Kramera, i do Halli w Rawer.sbt i; skuni u Sterna; 4 wygrane po 3000 tal. naNr_ 5991, 7141,4,52491 59204 doJŁioiewca w Prusiteh u G kde, w Buhnie

u Burga, do Świdnicy u Gebharda, do Wrocławia u Schimme1a; 9 wygranych pó 2000tal. na Nra. 3335, 15161,18462, 18545. 3°270> 4°78* 42215,45548. i 53"'41- w Berlinie u S- A1evm, do Gdańska u RotzoIla, do Neissy u Sctiucka, w Berlinie uJ. D-L. Scegera, do Aschers1eben u Dr f yzehnera, do E1berłtid n HV yimra, do Poczdamu u A. Bendixa i Kożuchowa u Mullera; 32 w)grane po 1000 tal. naNra.13459 14575. 15123,16677. 18812.18962 20383,20835* 21380 21 D08, 22347, 22453,26524,31132,31226, 32161, 32808,33784 37803 39019 39508,42858, 437"'9. 44731= 55799-5 6 7!2 57239 6 o i 8 ł 62389t 62406,61,705, i 63(567. do Wiociawia u H. fio1schau 8 arszfgo, do Fiankforiu u Kleinberga, do Gdańska u RotzoIla, dó Szczecir.a u Rolina, do Neissy u bc1mck, do Kroiewca w Prusiecb Dusseldorf u Spaiza, do Kobiencu u Seeligmana do Grofs Strelitz uSchustera, w Berlinie u A. Simonssohna i Strasburga, do Wrocławia u B. Berlinera, do Hamm u Huffelmana, do Halli u Lehmana, w Beilinie u Meinhardta, do Diisseldorf u Spatza, w Berlinie u G. L. Mayera, do Bekum u Krausego, do Gdańska u RotzoIla, w Berlinie u Wulfs..eirna, do Soldina u Straucha, do Calb.- p. n. Sanią u Knolla, do Torgawy u Schubarta, do Poznania u Elkisza, do Frankforiu u Bafswitza, do lnstrucyi u Hennga, do Królewca w Prusiech u Burcharda, do Rawicza u Lebiusa i do Gdańska u RotzoIla; 72 wygrane po 500 tal. na numera 944. 2243» 333 6 . 3976- 414. 4319. 4454. 4892.

ł> 77-4> 8 3 56, 9 1 9 1. 9 5 46, 11 07 1, 12 O 2 O, 12186 , 23208, 14398. 18162, 19740, 20226, 21168, 31252, 21271, 24160, 25206, 26144, 26764, 2866t 31174, 31696, 32067, 33433, 34091, 34125'. 3 540 1 . 3 5 676 , 3 8 749 . 398 85 . 4" 2 5 9 , 40477 40493 40732, 41121, 4*645, 42236, , , 10 .42818, 42917. 43847. 44385. 44879. 449 i 46215. 46809. 48332, 48509. 48712, 48804, 5 14 7 5 . 5223 8 , 52594. 52814» 5 3 5 6 1 , 5 6 076, 57'88, 59°97, 59636,60098,60638,6196«, 62308, 63608 i 63813, w Berlinie u A. Simonssobna, Mesiaga i S. Alevina, do Brzegu U* Bóhrn.1, w Berlmie u B. Michaelisa, do Wrocławia u J. S. Holschau młodszego, w Berlinie u Matzdorfa, u S. Aleviua i, Buiga, do Crefeld u Mayera, do Brzegu u Bohme, do Perleberga u Sterna, w Berlinie u Mestaga i Burga, do Szczecina u Karowa, do Hagen u Rohra, do Halli uLthraana, do Królewca w Prusiech u Burcharda, w Berlinie uMatzdorfa, do Królewca w Prusiech dwa razy u Heygstera, do Hirschbergu u Konradego, do Wrocławia u Menela, do Krefeld u Meyera, do Magdeburga u Brauns, do Wrocławia u Schimmela, do Głogowy u Frankela, w Berlinie u Burga, do Halli u Lehmana, do Quedlinbu ga u Konradego , w Berlinie dwa razy u A. Slmonesohna, do Gdańska u Reinhardta, do Kwidzyny u Schrodera, do Koźla u Eliasan, · w Berlinie u Standtke i Matzdorffa, do Magdeburga dwa razy u Braunsa, do Quedlinburgs u Konradego, do Halli u Lehmana, do Hamm u Huffelmana, do Memla u Oldenburga, do Królewca w Prusiech u Uriasa, w Berlinie u Matzdorfa i Mestaga, do Wrocławia u Sterna, do Gdańska U Rotzola, do Hamm U Huffelmana do Wrocławia U Schreibe«, w Berlinie u Gidego, do Minden u Woliers, do JTiankfortu u Bafswitza, do Halli u Lehmana, w Berlinie u A. Simonssohna, do Nordhausen u Schlichtewega, do lnowraclawia u Bandtke, do Kiolewca w Prusiech dwa razy u Burcharda, do Potsdamu u Bachera, do Krakowa u B. de Brandów, do Solingen u Meifsa, do Halbtrsiadu u Pipera, do N ordhausen u Schlichtewega, do Paderbornu u Bacharacri, i do Gdańska u Rotzola. 104 wygrane po 200 tal. na N ra. 231» 897-. 2654, 3164, 3405, 3899, 4226, 4420, 5138 53°4- 5531- 5743-0195. 7014.10260.1028? 10205 10357. 10537. 10589. 11495' 12749' i2 s ag. i2 »ig. 13IJlf 13555- 13679- 14601. 1577b. 16093. 16956. 17233. 1 A358. 20311.

20464. 20550. 21048- 21627. 22010. 22226, 23653- 23» 5 7 . 24877 - 25286. 25647. 2575426157. 26918- 27216. 27400. 88174. 28397.

29203. 295&0. 31149- 32528. 32737' 33 x 79» 3340 1 - 33934- 34929 34959- 35325- 3 6 9*8373*7- 38882- 4100g. 42428. 42877- 4314Y4353°- 44658. 44788- 46*74- 47264. 499*2.

50387. 51170- 52038. 52071. 52353. 54346, 55451- 55494- 55592- 55844- 56015- 5636357861. 58131- 58410. 58656. 58866. 5927659365. 60034. 62272. 62350. 62758. 63407. s 64032. 64077 64123. i 64511. 350 wygranych po 100 Tal. każdy padły na Nra 19. 155. &01. 658- 819- 929. 945- 1044- 1747- 2128- «265.

2402. 2780 2878- 2915. 3093. 3719. 4400;4582. 4627. 4720. 4793. 4833. 5291. 5356.

5473- 5584- 6047. 6351. 6414. 6446. 6809.

6821. 7uio. 70Ą5. 7061. 7571 8203. 8223.

8505- 8553- 8665 8753- 8789- 89*9- 9 a 85* 9274. 9463. 9543. 9693. 9705. 98*'9- 9924' 10388. 10487. 10615. 10715. 10975. 11180.

11429 11493. 1'552- i2igi. 12708. 12813.

13182. 13507- 13553- 13764- 13784- 1383913867. 14218. 14377- 14528. 14004. 14736.

14920 14976. i5"55- 15090- 15262. 15280.

15403. 15600. 15605. 15604. 15742. 16276.

16422. 16704. 16794. 16795. 16861. 17271.

17298. 17352. 1744°- 17462. 17619- 1794518396- 18539- 18647. 19118- 19269 19362.; 19717. 19755 - 1988» . 2 O 134. 2 O 4 O 9. 2 0467 .

80644. 20675. VU173. 21216. 212j6. 212g6.

31409. 2r472. 21477- 21590. 21634. 21728.

a?oi6. 22141. 22237. 22404. 22552. 22787. 82965. 23022. 83033. 23054. 23455. 23949.

85013. 25119- 25169. 25469. 25589. 25896.

25944» a6oa6. 26063. 8 ii4. . 26233- «627»,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1817.12.17 Nr101 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry