OBWIESCZENIE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.04.01 Nr26

Czas czytania: ok. 2 min.

W poniedziałek, dnia 6. Kwietnia r. b., po południu o godzinie 3c'ey, koń wierzchowy, do pozostałości nie gdy lir. Reicha:dt Porucznika i Adjutanta należący, osin lat stary, oojłach kasztanowaty, przez Sekretarza Sadu Naszego J P. Kuas na dziedzińcu zamku Sądowego publicznie więcey daiącemu za gotową zapłatą przedany bidzie. P o z n a ń dnia 30. Marca 1818.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

(L. S.) v. Kryger.

OBWIESCZENIE.. Przez wcielenie miasta P y z d r do Króle«twa Polskiego, wypadało magazyn solny z rzeczonego miasta, tymczasou'o, aż do wysokiego ustanowienia lub dalazey dyspozycyi Królewekiey Generalney Dyrekcyi Solney, do <J z e* z e w a przełożyć, gdzie tez przedai soli iuź wprowadzoną została; co dp powezechnty wiadomości ninieyszem się obwiescza. Poznań dnia 17. Marca iSiSKrólewsko-l 'rowincyalny Kantor Solny.

UWIADOMIENIE.

Przedsięwziąwezy złożyć móy handel, mam honor donieść, iz życzę solne sprzedać w przeciągu trzich tygodni towary ńiiey wzmiankowane, a to ogółem lub w sczegoluości, i za bardzo nizką c e n ę : Wina francuzkie, Graw, Ho-Sotern, Medok, Pontak, Tawel, Szatę-Margo, laJFit, Nuite, Romane, Szabli, Szampan czerwony, Lunę!, Malaga, Mader x różne wina Reńskie, Porter, śledzre holenderskie, rum Jamaicki, arakGoa, Maraskin, różne likiery francuzkie, Prowancka oliwa, ecet - estragon, kapary, musztarda, różne gatunki tytuniu, różne Paryskie paifumerye, Kotońska wódka od J. M. Maryna, et c etCt

1 1 mU{mm ·

Proszę także Wierzyc« lew i Dłużników moich, aby w tym samym przeciągu stawić eic u mnie raczyli, dla uregulowania i zaspckoieuia ich i moich należytosej. P o z n a ń daia 26. Marc3 ig 13.

L. F. Grarin, w rynku Nro. 70.

OBWIESCZENIE.

Dobra moie dziedziczne Ospcivict z przvległościami, v.' wysiew, łaici, paswtskq 1 bory, dostatecznie opatrzone, o pule, drogi od bydg03czy, a dwie miłe od Nakła, trłlaet pdnowych, odległe, z wolnt-y ręk spr?* dać "umyśliłem; chęć nabycia ony-:h maiąry. o kon iycyach kupna, rozległości gruntów i boru, wysiewie, oraz o okolicznościach nnych, i kondycyach sprzedaży, u mnie każdego czasu wywiedzitć się może. w Ossowicach dnia 10. Marca 1818Ignacy Wolski.

Przedai. W maiętności Karczewskiey między Kościanem i Grodziskie m i« st do przedaiua dwieście sztuk barai ów rasy prawilz wie Merinos zal caiących się eczcAolniey dobrocią, i cii ukośną wełny, oraz piękną budową ciała. Szanowna Publiczność dla tego się o sprzedaży tey w ninieyszey uwiadomią pdYze, aby każdy pragnący baranów tych r.abydź, mógł"eię przeć! strzyżą o rzeczywistości powyżty nadmienionych zalet przekonać. Cneć .kupna maiący zeclicą się zgłosić do dworu w Kuratwi«.

Średnie ceny zhia to Wrocławiu dnia 2ó- Marc* w nominalnej monecie: Pszenica 6 talio 10 troiak. Żyto 3 talio 2.7 troiat.

Jęczmień 3 tal. 6 troiak. Owies 3 taili 17 troiafc

. AŁ,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.04.01 Nr26 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry