KRONIKA MIASTA POZNANIAnych. wyróżniających, przeciwnie \\":,;zelki P 1'7 ej a\', w naturze, jako odblask spraw wiecznych, nahiera ceny. U Kasprowieza !:'potykamy :się w t"m czasie z szeregiem utworów, które są jakIJY tylko notatkami reje'<trującemi pewue, zdawałohy się. bez 7\viązku po sobie następujące zdarzenia, a które jednak łączy poczucie. że wyrastają ze wspólnej podstawy. Z kompozycjami iakiemi :,;potykamy Rię w zbiorku "O bohaterskim koniu i walącym się domu", a także w zbiorkach późni'ejszyeh n. p. w "Księdze Uhogkh". Oto fragment z ustępu p. t. "Spoczynek" (.,0 hohaterskim koniu i walącym się domu"):

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\Vyszedłem o jutrzni - do zachodu daleko.

Po długiej, mozolnej drodze wypoczywam na mchach.

Czarny las wcina się w hłękit.

Z trawy wrpełza na mą rękę czerwollołuska biedł"Ollka i snuje się po niej jak gad. Słońee całuje nieskazitelną ziele}'l świerków.

Głaz urwał się od turni i skacze w przepaść, echa budząc po górach.

Każdy przejaw w naturze jest dla poety czemś waŻIlem, jako przejaw wieczn'ch tajemnic. tak że w u:,;ta św. Franciszka w "Hymnie" może włożyć słowa:

I słueham szeptów. któreś dalllam. Panie_ \V eukaliptowych koronach.

\V ciehych gałęziach oliwek i pinij.

Byśmy w nich mieli oddźwięk tajemnicy Twojego Bytu! Twojego Bytu!

Św. Franciszek czuł się tworem Boga, tak jak całą przTodą za twór Boga uważał, to też każdą istotę ziemską bratem względem siostrą nazywał 15). Kasprowicz, jak już wspominaliśmy, swym hraterskim uczuciom w stosunku do przyrody dawał wyraz w poprzednim okresie, teraz uczucia te znajdują pełne uzewnętrznienie nietylko w ,.Hymnie Św. Franciszka z Assyżu". ale także w utworach następnych, w cytowanym już na wstępie rozdziału wierszu pod t. "Rozmiłowała się ma dusza".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry