KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Z siebie stwarzyłeś ten przestwór bez I;,:alwa i z Siebieś w niego rzucił żar na słoilca. Istnienieś Swoje zamknął w prachu :tiemi, I wichr piersiami addycha Twajemi, DuszQ człowieka wywiadłeś ze Siehie \Vraz z duszą globów, świecących na niehieTyś Baże, ziarnem i kłasem i listkiem, \V<;zy<;tka jest z, Ciebie i Ty jesteś \Vszystkiem I pI'zez Cię \\'szystka, nieśmie1't('ln" Pauie.

l\Ia nieśmiertelne w Tabie królowanie.

Jeżeli dwdzi (J zagadnienia etTzne, pral/(,llI dahra i zła wc wszechświecie, to. i tu wplyw swój w warl" na paetQ wiprzenia, właści\ye rcfiglom \VI-ochadu, względnie wiprzenia spkt gllosty..kich i manichejskkh, \\--zllający('h dualizm, ró\\ llarzQdnaść niejaka pierwiastka zła i dobra 3). \V "Święty Baże, Święty Mocny" I;zytamy:l\Iasz-1i Ty chmur/2 w ten paludnia skwar, Aby z niej pial'llłl padł I ad Szatana uwolnił ten świat? \\'al hłyskawicą, wal!

A pa ('hwili aczekiwania:

Szatanie! Ty kościotrupa ('hwyeileś pad ramiQ J nad wysok0śf jpg'O ostl'ej kasy \\' zrosleś w niebiasy A g'ram nie pada! Z nieukojoną żałohą IIQkam przed Tahą!

Zwródć tu mażna uwagę, że tła, na jakipm zjawia siQ wpływ Św. Franciszka, podahne jest da tła hjstor'czl1('ga, na jakiem wystQpuje J10stać świętego we \\'ło"zerh: ekty !{atarów czy Alhingellsów, "\v:-:krzeszające niejaka mani('h( izm, przyjmujące (h"aistaś{o zła i dabra ).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry